Thứ Tư, 11 Tháng Chín, 2019 10:36

Ngọc Thạch, 50 năm phát triển

 

Hôm 31.8.2019, giáo xứ Ngọc Thạch, giáo phận Long Xuyên mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Dịp này, giáo xứ cũng làm phép chặng đàng thánh giá cùng nhà sinh hoạt mới vừa xây dựng. Ðức Giám mục Giuse Trần Văn Toản cùng rất đông linh mục, tu sĩ đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn chia sẻ niềm vui với giáo xứ.

Kết quả hình ảnh cho gx ngọc thạch

Chia sẻ với cộng đoàn, Ðức cha Giuse đã nhấn mạnh rằng giáo xứ đã được Thiên Chúa ban tặng rất nhiều nén vàng và nén bạc, và mọi người cần làm lợi cho Chúa nhiều hơn nữa: “Ba nén vàng điển hình mà Chúa trao cho giáo xứ là cộng đoàn, ơn đức tin và sứ vụ. Một giáo xứ có hơn 4000 giáo dân đang sống hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo xứ là nén vàng quý. Một đức đin đã được trao ban nhưng không và đang được giáo xứ làm cho kiên vững hơn qua các việc đạo đức, điển hình là chặng đàng thánh giá mà chúng ta mới làm phép đây là một nén bạc cần được sinh lời. Một sứ vụ đã được trao ban cho mọi thành phần trong giáo xứ để thi hành, điển hình qua ngôi nhà giáo lý mà các em thiếu nhi đang được đào sâu kiến thức mỗi ngày để tiếp nối thi hành sứ vụ là nén vàng cần được làm tăng thêm nhiều hơn”.  Ðức Cha cũng nhắn nhủ có 3 nguy cơ mà giáo xứ cần đề phòng, đó là cám dỗ về tục hóa, ích kỷ và hưởng thụ.

Giáo xứ Ngọc Thạch được hình thành vào năm 1956 với hơn 100 người ban đầu và là một giáo họ do cha Giuse Phạm Hữu Ðoàn phụ trách. Tháng 4.1969, giáo họ được nâng lên giáo xứ. Nhà thờ hiện nay được khánh thành năm 2006.

Anh Nguyên

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm