Thứ Tư, 07 Tháng Mười, 2020 15:29

Người tín hữu giáo dân là Giáo hội của Chúa Kitô

 

Có một con sư tử đến bên hàng rào của một trại cừu. Nó rất đỗi ngạc nhiên, khi nhận ra trong đàn cừu có một con sư tử. Con sư tử này vốn được đàn cừu nuôi dưỡng từ khi còn bé. Nó cũng kêu be be và cũng chạy quanh như một chú cừu. Con sư tử sùng sục dọc theo hàng rào, hướng về chỗ sư tử-cừu. Con sư tử-cừu run lẩy bẩy. Sư tử bảo nó: “Chú mày làm gì giữa đám cừu này?”. Sư tử-cừu đáp: “Tôi là một con cừu”. Sư tử bảo: “Ồ! Không phải thế đâu. Chú mày đi dọc hàng rào theo ta”. Thế là nó men theo hàng rào, đưa sư tử-cừu đến một ao nước gần đó và bảo: “Chú mày nhìn đi nào!”. Vừa khi trông thấy hình ảnh mình phản chiếu dưới mặt nước, đồng thời nó nhìn sư tử ngoài hàng rào, tức khắc sư tử-cừu liền nhận ra mình là ai và nó gầm lên vang dội oai hùng; ngay lúc đó, nó biến đổi, liền thu mình, phóng vút ra khỏi hàng rào. Nó không bao giờ quay lại với sự ngộ nhận trước đây của nó nữa1.

 

 

Câu chuyện trên mang nhiều ý nghĩa, nhưng ở đây chỉ có mục đích chứng minh sức mạnh của sự thức tỉnh khi nhận ra mình là ai? Sau đây, tôi xin chia sẻ về “người tín hữu Giáo dân là Giáo hội của Chúa Kitô”.

Công đồng Vatican II đưa ra rất nhiều định nghĩa về Giáo hội. Tôi xin nêu lên hai. Trước hết, “Giáo hội là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô”. Chúa Kitô là Ðầu, mọi thành phần trong Giáo hội đều là chi thể. Rồi đến, “Chúa Kitô là Cây nho”. Tất cả Giáo hội đều cũng là cành nho. Qua hai định nghĩa trên, chúng ta nhận thấy, tất cả mọi thành phần Dân Chúa đều là Giáo hội. Người tín hữu Giáo dân phải luôn khẳng định: “Tôi là Giáo hội của Chúa Kitô”. Tất cả các con: “Hội thánh của Thầy”.

Tuy nhiên, Công đồng dựa theo chức thánh mà phân chia trong Giáo hội thành hai hàng. Hàng Giáo phẩm: từ chức Sáu trở lên. Và hàng giáo dân: gồm tu sĩ và giáo dân.

Ngoài ra, Giáo lý dạy: Nhờ Bí tích Rửa tội và Thêm sức, mọi phần tử trong gia đình Dân Chúa đều là Con Chúa. Tất cả được mời gọi nên thánh tùy theo mỗi bậc sống. Trong Giáo hội có ba bậc. Bậc thánh chức: từ chức Sáu trở lên, sống thánh thiện nhờ theo chức thánh; bậc thánh hiến: Tu sĩ, nên thánh nhờ khấn sống theo ba Lời khuyên Phúc âm; bậc giáo dân, sống thánh giữa đời.

Vì thế, rất cần hiểu đúng ý Chúa và đúng về mình. Chúa Kitô là Ðầu. Dân Chúa, tất cả cũng là những chi thể của thân thể duy nhất. Là cành, là nhánh của một Cây Nho đích thật là Ðức Kitô.

Thời điểm này, mọi người tỉnh thức, khẩn trương, nhất là tín hữu Giáo dân, tất yếu, trở về sống hiệp thông thân tình mật thiết với chính Ðức Kitô là Ðầu, là Cây Nho. Ngài đang sống, đặc biệt đang hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể. Ðồng thời, mọi chi thể, mọi cành, nhánh, mở rộng tầm nhìn với phong cách “Công giáo tính”, sống liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ lẫn nhau và mở ra toàn thể nhân loại, theo hướng Công đồng: “Ðối thoại và Hòa giải”.

Chính Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, nói: “Cần phải thay đổi não trạng, trước hết là cái nhìn về người giáo dân, từ chỗ coi họ là cộng tác viên của hàng giáo sĩ đến chỗ chấp nhận họ là những người đồng trách nhiệm thật sự trong bản chất và trong hoạt động của Giáo hội”2.

Hơn nữa, “Ðồng trách nhiệm” theo chuẩn mực của Giáo hội3 và nhất là tính đồng trách nhiệm của các tín hữu Giáo dân trong cuộc sống và trên hành trình đức tin trong Giáo hội, mà Công đồng Vatican II mời gọi các chủ chăn hãy nhận biết: “Người tín hữu giáo dân có quyền, nói đúng hơn, một đôi khi, có bổn phận phải nói lên cho biết ý kiến của họ đối với những điều có liên quan đến những gì tốt lành cho Giáo hội”4.

Quả thực, các tín hữu giáo dân được mời gọi “vun trồng những mối tương quan cá nhân đích thực với mọi người”, bắt đầu “trong gia đình”, và “thể hiện sự sẵn sàng ứng trực của mình để tham dự, vào mọi phương diện của đời sống xã hội, văn hóa và chính trị mà luôn có mục đích là vì công ích”.

Nhu thế không được xem tín hữu giáo dân là những “cộng tác viên” của hàng giáo sĩ nhưng thực sự nhận ra họ là những người “đồng trách nhiệm” trong bản chất và trong hoạt động của Giáo hội.

Cụ thể, “đồng trách nhiệm” cộng tác giữa linh mục, tu sĩ và giáo dân trong sự tham dự tích cực vào phụng vụ, vào việc loan báo Lời Chúa, vào việc huấn giáo. Và trong nhiều dịch vụ và trách vụ được phân công, trao phó cho Giáo dân, và họ đã đảm nhận và thực thi, kết quả rất tốt. Rồi trong các nhóm, các hiệp hội, các phong trào đạo đức và dấn thân; tiếp đến, trong việc tham gia rộng rãi và rõ nét hơn của phụ nữ, vào đời sống của Giáo hội và sự phát triển của xã hội5. Thật là tất yếu phải có sự tham gia tích cực, năng động của giới trí thức nhân tài và giới trẻ.

Ðức Bênêđictô XVI đã khuyến khích các giáo dân “nhận lấy sự dấn thân hành động cho sứ mạng của Giáo hội”, nhất là qua “lời cầu nguyện, học hỏi, tham dự chủ động vào đời sống của Giáo hội”.

Ðiều quan trọng, cần thay đổi và cải thiện các cấu trúc6 mục vụ, theo tinh thần Công đồng Vatican II: “Lãnh đạo Hiệp thông” thay cho “Lãnh đạo Chỉ huy”. Hầu cho việc đồng trách nhiệm của các thành phần Dân Chúa trong toàn bộ được thăng tiến dần lên, cùng với sự tôn trọng các ơn gọi và vai trò tương ứng của tín hữu giáo dân và những người sống đời thánh hiến. Ðiều này đòi hỏi một sự thay đổi quan niệm, đặc biệt là những gì liên quan đến hàng giáo dân.

Người tín hữu giáo dân là Giáo hội của Chúa Kitô: “Bình Ðẳng. Ðồng Trách Nhiệm”.

 

Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 

 

---------------------------------

1.  Anthony De Mello, S.J. Thức Tỉnh, Image Books - Doubleday 1992, 67-68.

2.  Bênêđictô XVI, Huấn từ ngày 07 tháng 3 năm 2010 tại giáo xứ Thánh Gioan Thánh Giá (Colle Salario, Rôma).

3.  Ðồng trách nhiệm theo chuẩn mực của Giáo hội, có nghĩa là trong Giáo hội mọi người cùng có trách nhiệm chung; chứ không có nghĩa là mọi người có trách nhiệm bằng nhau trong Giáo hội, cũng không có nghĩa là mọi người làm cùng một việc như nhau trong Giáo hội. Tóm tắt: “Ai cũng có trách nhiệm, không trách nhiệm ngang  nhau và không cùng làm một việc như nhau”.

4.  LG, số 37a.         

5.   CL, số 2.2

6.  Cấu trúc: là sự quan hệ giữa các yếu tố trong một  hệ thống. Ví dụ: hệ thống con người.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm