Nhật ký mục vụ
Truyền thông

Truyền thông

Họp định kỳ hằng tháng, mình gợi ý với Ban thường vụ nên thành lập Ban Truyền thông giáo xứ. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, người nào cũng căng thẳng ra mặt.

Lời đầu xuân mới của lễ hy sinh

Lời đầu xuân mới của lễ hy sinh Chúng ta hân hoan bước sang Năm Mới trong Chúa Giêsu là của lễ hy sinh vô giá, Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng xóa tội chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta.
Vinh dự mà Chúa muốn ban cho chúng ta, khi bước sang Năm Mới này là: Được nên của lễ hy sinh theo Chúa Giêsu. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận vinh dự đó không?

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình Khi nói về hạnh phúc gia đình, tôi hiểu về gia đình máu thịt, và cũng hiểu rộng về các gia đình thiêng liêng, đó là các cộng đoàn gồm những người sống chung với nhau theo lý tưởng Phúc Âm.

Một cách hướng dẫn hay

Một cách hướng dẫn hay Tình cờ, mình tham dự một thánh lễ ngày Chúa nhật ở một nhà thờ bên Bà Chiểu, thấy có cách làm hay quá. Trước thánh lễ, có phần tìm hiểu những văn kiện của Công đồng Vatican II dưới dạng hỏi thưa