Thứ Năm, 06 Tháng Sáu, 2019 16:00

Nữ tu Maria Thérèse Minh Thùy trình luận án tiến sĩ ngôn ngữ học

 

Nữ tu Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy (Dòng Ðaminh Rosa Lima), cộng tác viên của báo CGvDT, nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM sáng ngày 3.6.2019.

 

Nữ tu Maria Thérèse Minh Thuỳ trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ - ảnh: Liên Giang

 

Ðặc điểm của tiếng Việt thế kỷ XVII qua cứ liệu từ điển Annam - Lusitan - Latinh là đề tài của luận án. Trình bày về những đóng góp thực tiễn của đề tài này qua luận án, nữ tu Maria Thérèse cho thấy đề tài có giá trị nhất định trong việc góp phần nghiên cứu lịch sử tiếng Việt, không chỉ bổ trợ cho ngành ngôn ngữ mà còn cho các ngành khác như văn hóa, lịch sử, nhân học, dân tộc học... Luận án là một gợi ý thêm vào việc xác định rõ đặc điểm tiếng Việt thế kỷ XVII, góp phần giúp người học tập và nghiên cứu tiếng Việt, có cái nhìn tổng quát về lịch sử tiếng Việt thế kỷ XVII và cái nhìn chi tiết về mặt ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ pháp... Các ngữ liệu thống kê trong phần phụ lục có thể sử dụng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đề tài của luận án, ví dụ bảng từ thống kê toàn bộ mục từ trong từ điển, bảng đính chính, bảng chính tả, bảng các lớp từ, các cấu trúc ngữ... Thêm nữa, bảng từ thống kê toàn bộ các mục từ trong từ điển có thể viết thành một phần mềm chạy trên máy tính giúp tra cứu nhanh khi nghiên cứu từ điển Annam - Lusitan - Latinh hoặc đăng tải trên các website giúp tra cứu online.

Theo Hội đồng đánh giá luận án, từ trước đến nay, đã có một số bài nghiên cứu về ngữ âm, chữ viết trong tự điển Annam - Lusitan - Latinh (còn gọi là từ điển Việt - Bồ - La) của giáo sĩ Alexandre de Rhodes, nhưng nghiên cứu những vấn đề ngữ âm, chữ viết, từ vựng... một cách có hệ thống, chi tiết, không những miêu tả mà còn đối chiếu, so sánh với tiếng Việt hiện đại rồi rút ra đặc điểm của tiếng Việt thế kỷ XVII như nghiên cứu sinh Bùi Thị Minh Thùy đã làm thì đây là lần đầu tiên. Dù vẫn còn một số hạn chế nhất định cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện hơn, song nhìn chung, luận án được đánh giá khá tốt.

 

LIÊN GIANG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm