Chủ Nhật, 21 Tháng Giêng, 2018 08:23

Phái đoàn Tòa Thánh hiệp dâng thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Chiều ngày 20.1.2018, tại nhà thờ Chính tòa  Đức Bà Sài Gòn, phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, cùng đồng tế có các Giám mục trong Giáo tỉnh miền Nam, cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, các linh mục, tu sĩ, giáo dân...​

 

HÌNH ẢNH BUỔI LỄ:

phái đoàn Tòa thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
phái đoàn Tòa Thánh dâng lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn


Video: An Định; Hình: Đình Quý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm