Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Hai, 2016 15:24

Què

“… kẻ què được đi …” (Mt 11,4).

Què, tình trạng thể lý vì chân yếu nên cử động khó khăn.

Các nguyên cớ gây nên què quặt:

- Bẩm sinh: “Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ lòng mẹ...” (Cv 3,2). “Tại Lystra, có một người bại hai chân ngồi đó; anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ...” (Cv 14,8).

- Do tai nạn: “Ông Gionathan, con vua Saun có một em trai bại hai chân ... vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngã và bị què. Nó tên là Mơphibôsét” (2Sm 4,4; x. 2Sm 9,3.13).

Chăm sóc người què quặt:

- Chăm sóc tổng quát: “Tôi... thành chân cho người què quặt” (G 29,15; x. Gr 31,8; Lc 14,13-14).

- Chữa lành: “ ... người mù xem thấy, kẻ què được đi” (Mt 11,4 // Lc 7,22; x. Mt 4,23-24; 8,6-7 9,2-8 // Mc 2,1-12 // Lc 5, 17-26; Mt 15,30-31; 21,14; Cv 3,6-10; 8,7-8; 9,33-34; 14,8).

Ý nghĩa thiêng liêng của sự què quặt:

- Tầm quan trọng tương đối của què quặt: “Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà vào cõi sống còn hơn là có đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục” (Mc 9,45).

- Sóng đôi với què quặt, như người Giơvít ở Giêrusalem (x. 2Sm 5,6-8) Giêrusalem được toàn thắng vì Thiên Chúa “cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng” (Is 35,2-3; x. Dt 12,12-13).

- Què quặt cũng tương tự như những lời nói điên rồ: Đứa dốt nát mở miệng nói khôn nói ngoan thì cũng như anh què đi khập khiễng” Cn 26,3).

- Sự chữa lành tối hậu trên thiên đàng: “Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai...” (Is 35,6).

Sự què quặt nơi loài vật (x. Đnl 15,21; Ml 1,2.8.13).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm