Thứ Hai, 11 Tháng Tư, 2016 15:13

Sống Lòng Thương Xót

Ngày…  tháng 4 năm 2016

Vào viếng linh cữu bà Maria xong, anh em kéo ra nhà bác Quang gần đó trò chuyện. Mọi người trao đổi về việc thể hiện tình liên đới với nhau khi gia đình của bạn bè gặp chuyện vui buồn. Theo bác Trưởng, đây là đạo lý và truyền thống của dân tộc truyền lại từ bao đời. Còn với người Công giáo, đó là một đòi hỏi của Tin Mừng, thể hiện tinh thần “Thương người có mười bốn mối” được nhấn mạnh trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016.

Nhân bàn đến Lòng Thương Xót, cả nhóm như sôi nổi hẳn lên. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ai mà chẳng cậy trông lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như luôn van nài Ngài trước những biến cố của đời người. Cái đáng quý là anh em đã nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa, và nhìn ra, cảm nhận được lòng lân tuất vô bờ của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, kể cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Cuộc trò chuyện còn mở ra nhiều gợi ý về cách thể hiện cụ thể Lòng Thương Xót Chúa trong tương quan với tha nhân như việc bảo vệ môi trường, ý thức về an toàn giao thông, cung cấp những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng…

Thay đổi cách sống để thể hiện Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là thể hiện Tin Mừng cách cụ thể.

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm