Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2019 17:27

Tài liệu của Ủy Ban Giáo Lý Ðức Tin về Nhân Ðức Thờ Phượng

 

Ủy ban Giáo lý Ðức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố tài liệu “Nhân đức thờ phượng: Hiện trạng - Giáo huấn - Phân định”, trong tháng 6.2019.

 

Tài liệu được chia làm 3 phần chính. Phần đầu nói về hiện trạng đời sống thờ phượng. Trong đó, khi đề cập đến sự phong phú của đời sống cầu nguyện, tài liệu đã cho thấy sự phong phú này thể hiện trước tiên ở việc tín hữu Việt Nam tham dự tích cực vào đời sống Phụng vụ của Hội Thánh; kế đến là những biểu hiện lòng sùng kính Ðức Maria; lòng tôn kính Thiên thần, các thánh và các Chân phước; sau cùng là việc cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Cũng trong phần này, những thực hành không xứng hợp hoặc lệch lạc đã được chỉ ra một cách cụ thể như việc thờ ngẫu tượng; khai thác các mạc khải tư không hoặc chưa được thẩm quyền Hội Thánh chuẩn nhận; thực hành những hình thức thờ phượng không thuộc về lòng đạo đức chân thật của Hội Thánh, không xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh; lạm dụng những hình thức thờ phượng của Hội Thánh...

Phần II của tài liệu là những hướng dẫn của Hội Thánh về nhân đức thờ phượng Kitô giáo; những nguyên lý của việc đạo đức bình dân và việc cầu nguyện xin ơn chữa lành.

Từ các nguyên lý này, ban soạn thảo đã rút ra những tiêu chuẩn phân định mục vụ, được đề cập đến ở phần III với những diễn giải về việc đạo đức bình dân nói chung và việc cầu nguyện xin ơn chữa lành từ nhiều chiều kích, nhiều phía.

Việc sùng kính Đức Maria và tôn kính  các thánh tử đạo làm nên sự phong phú cho đời sống cầu nguyện của tín hữu Việt Nam

Tính nhân văn của nhân đức thờ phượng Kitô giáo đã được đúc kết lại ở cuối tài liệu. Theo đó, các việc đạo đức bình dân bày tỏ tuyệt vời tính nhân văn Kitô giáo vì “các thực hành ấy dạy người tín hữu biết tôn trọng phẩm giá của mọi người với tư cách là những người con của cùng một Cha trên trời, biết xây đắp tình huynh đệ giữa đồng bào và đồng loại, biết gặp gỡ thiên nhiên và tìm ra ý nghĩa của lao động, biết tìm thấy động lực để sống an vui, ngay cả trong những hoàn cảnh khổ nhọc của cuộc sống. Tính nhân văn Kitô giáo cũng là chuẩn mực giúp mọi tín hữu có khả năng phân định đâu là những thực hành tâm linh trống rỗng, bóp nghẹt các giá trị Tin Mừng, hoặc nhắm đến những mục đích trần tục, và đâu là những việc thờ phượng chân thật làm lan tỏa hương thơm Tin Mừng”.

GIANG PHAN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm