Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2019 13:41

Thành lập Hiệp đoàn Các Thánh Tử Ðạo

 

Tại giáo họ Bến Cốc, giáo hạt Nội Bài, cha Giuse Ðinh Ðồng Ngôn, Tuyên úy liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh, GP Bắc Ninh đã chủ sự thánh lễ và nghi thức thành lập Hiệp đoàn Các Thánh Tử Ðạo Bắc Ninh - Giáo hạt Nội Bài và trao bổ nhiệm thư cho Ban điều hành Hiệp đoàn vào sáng 19.5.2019.

Trong thánh lễ, cha Tuyên úy liên đoàn nhắn nhủ cộng đoàn luôn làm mới mình trong đời sống. Cha cũng kêu mời các giáo lý viên, huynh trưởng là những người truyền tải giáo lý và gần gũi trực tiếp với các em thiếu nhi càng cần phải cập nhật, đổi mới để theo kịp các em. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và ra mắt Ban điều hành của Hiệp đoàn Các Thánh Tử Ðạo Bắc Ninh - Giáo hạt Nội Bài. Ban Ðiều hành Hiệp đoàn bao gồm Hiệp đoàn Trưởng, Hiệp đoàn Phó Quản Trị, Hiệp đoàn Phó Nghiên huấn, Thư ký, Thủ quỹ, Trưởng phụ trách các ngành và Ủy viên Truyền thông.

Ðây là Hiệp đoàn thứ 6 và là Hiệp đoàn cuối cùng trong Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh.

(An Nhiên, theo giadinhbacninh.com)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm