Chủ Nhật, 06 Tháng Sáu, 2021 17:45

Thánh lễ trực tuyến hằng ngày - tháng 6.2021

Thánh lễ trực tuyến hằng ngày trong tháng 6.2021, với giờ cụ thể tại các giáo phận.

 

Thánh lễ ngày thường, từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy:

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Thanh Hóa.

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Ban Mê Thuột.

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 5 giờ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Nha Trang.

* 5 giờ tại Nhà thờ Võ Dõng, giáo phận Xuân Lộc.

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Phú Cường.

* 5g15’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Lạt.

* 5g15’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Mỹ Tho.

* 5g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 5g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Vĩnh Long.

* 6 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Xuân Lộc.

* 17g30’ tại Nhà thờ Long Điền, giáo phận Bà Rịa.

* 17g30’ tại Nhà thờ Tân Phước, Tổng Giáo phận TPHCM (trừ thứ 5).

* Thứ Năm, Thiếu nhi, 18 giờ tại Nhà thờ Tân Phước, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 18 giờ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Cần Thơ.

* 18g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội.

* 19 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 19g30’ tại Đền thánh Lòng Chúa thương xót, giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

 

Thánh lễ chiều thứ Bảy thay Chúa nhật:

* 17 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Nẵng.

* 17 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 17g15’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Lạt.

* 17g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 18 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội.

* 18g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Hải Phòng.

* 19 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 19 giờ tại Nhà thờ Tân Phước, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 19g30’ tại Đền thánh Lòng Chúa thương xót, giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

 

Thánh lễ Chúa nhật:

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Thanh Hóa.

* 5 giờ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Nha Trang.

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 5 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Phú Cường.

* 5g15’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Mỹ Tho.

* 5g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Ban Mê Thuột.

* 5g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Lạt.

* 5g30’ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Cần Thơ.

* 6 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 6 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Xuân Lộc.

* 6g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Hải Phòng.

* 7 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội.

* 7 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 7 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận TPHCM..

* Tiếng Hoa, 7 giờ tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê, Tổng Giáo phận TPHCM.

* Thiếu nhi, 7g30’ tại Nhà thờ Thái Hòa, giáo phận Xuân Lộc.

* Thiếu nhi, 7g30’ tại Nhà thờ Tân Phước, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 8 giờ tại Đền thánh Lòng Chúa thương xót, giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

* 8 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Ban Mê Thuột.

* 8 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Vĩnh Long.

* Tiếng Anh, 9g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận TPHCM.

* Tiếng Pháp, 10g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 17 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Nẵng.

* 17 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 17 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Phú Cường.

* 17 giờ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Cần Thơ.

* 17g30’ tại Nhà thờ Tân Phước, Tổng Giáo phận TPHCM.

* 17g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Mỹ Tho.

* 18 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội.

* 18 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Đà Lạt.

* 18 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 18g30’ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Hải Phòng.

* 19 giờ tại Nhà thờ Chánh tòa, giáo phận Bà Rịa.

* 19 giờ tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ, giáo phận Cần Thơ.

* 19g30’ tại Đền thánh Lòng Chúa thương xót, giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

* 19g30’ tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, giáo phận Thái Bình.

 

Chọn đường dẫn đến thánh lễ trực tuyến:

- Tổng Giáo phận TPHCM: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon ,

https://www.youtube.com/c/TGPSGThanhLetructuyen

- Giáo phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w , https://www.youtube.com/channel/UCxoEv2wiZk6vdiqiMD7GQxw

- Giáo phận Hưng Hóa: https://www.youtube.com/channel/UClrD9tLrkrVGTGrrcw5Volw

- Tổng Giáo phận Hà Nội: https://www.tonggiaophanhanoi.org

- Giáo phận Thanh Hóa: http://giaophanthanhhoa.net/

- Giáo phận Đà Nẵng: https://www.youtube.com/c/giaophandanang , https://www.youtube.com/channel/UCl2S1keGlkbhxTq_zhAqlIw

- Giáo phận Nha Trang: https://www.youtube.com/channel/UC3-MNZYK4FZ2KHGVo593FfA, https://giaophannhatrang.org/

- Giáo phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ

- Giáo phận Phú Cường: https://giaophanphucuong.org

- Giáo phận Mỹ Tho: http://giaophanmytho.net

- Giáo phận Vĩnh Long: http://giaophanvinhlong.net

 

VŨ ĐỖ HOÀNG TUẤN (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm