Chủ Nhật, 09 Tháng Tư, 2017 20:32

Thiếu nhi giáo xứ Tân Định tham dự Lễ Lá 2017

Phóng sự ảnh

Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Tân Định, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh,  tham dự Chúa Nhật Lễ Lá 9.4.2017

Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017
Thieu nhi Tan Dinh -Le La 2017

Đình Quý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm