Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2019 18:00

Thư mục vụ của Tòa TGM TGP TPHCM về hướng dẫn đời sống đức tin

 

Ngày 22.7, Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM đã công bố thư mục vụ để hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa.

Trước đó, ngày 10.6.2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có "Thư gởi cộng đồng Dân Chúa về một số lưu ý trong đời sống đức tin" với nhiều cảnh báo. Trong thư mới công bố ngày 22.7, các vị chủ chăn của TGP TPHCM viết rõ: "Chúng tôi nhận thấy Tổng Giáo phận chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng bởi một số hiện tượng và thực hành đạo đức không xứng hợp (...)".

"Vì thế, với trách nhiệm của chủ chăn, dựa vào giáo huấn của Hội Thánh, chúng tôi gởi đến anh chị em thư mục vụ này nhằm hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa".

Sau đây là toàn văn thư mục vụ:

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm