Thứ Sáu, 06 Tháng Chín, 2019 11:10

Tu đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội Phan Thiết tổng tu nghị 2019

“Trở nên chứng tá đáng tin của sự cảm thông và niềm vui Tin Mừng” là chủ đề Tổng Tu nghị 2019 (nhiệm kỳ 2019 -2013) của Tu đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội Phan Thiết, diễn ra từ ngày 25-30.8.2019. Trong những ngày diễn ra tu nghị, các nữ tu đã tích cực thảo luận suy nghĩ, nhìn lại về những gì mình đã làm trong thời gian qua, và định hướng hoạt động cho tu đoàn thời gian tới.

Sáng ngày 27.8, dưới sự chủ tọa của Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông Tòa giáo phận Phan Thiết, các nữ tu đã tín nhiệm bầu nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh làm tổng phụ trách và nữ tu Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga, phó tổng phụ trách, cũng như ban điều hành mới. Thánh lễ bế mạc tạ ơn cho khóa tổng tu nghị với sự chủ tế của cha linh hướng Phêrô Nguyễn Chí Thiết. Trước khi kết thúc thánh lễ, các sơ tiến lên trước chị tân tổng phụ trách để nhận văn kiện và nghi thức sai đi.

 

(gpphanthiet.com)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm