Thứ Bảy, 16 Tháng Giêng, 2016 21:18

Ủy ban Mục vụ Di Dân: Thư gửi các tín hữu xa quê nhân Ngày Thế giới Di dân và người Tị nạn lần thứ 102 (17.01.2016)

* Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di Dân và Người Tị Nạn 2016 (17.01.2016)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm