Vấn đề tôn giáo
Giữ giới răn để yêu mến Chúa

Giữ giới răn để yêu mến Chúa

Việc phải đến sẽ đến: Chúa Giêsu sắp xa cách các môn đệ thân thương, nên đã ban huấn từ để họ tin rằng Chúa luôn hiện diện bằng nhiều cách khác nhau: yêu mến Chúa, làm việc Chúa, sống hiệp thông với nhau để hiệp nhất với Chúa...

Hiệp hành hoàn vũ - Sự dữ: giải pháp và hiện đại

Hiệp hành hoàn vũ - Sự dữ: giải pháp và hiện đại Trên con đường hiệp hành hoàn vũ, người ta dường như thấy “Sự dữ” quá độc mạnh. Thực ra nó không quá mạnh độc như người ta tưởng. Nhưng vì đức tin và lòng mến của chúng ta quá yếu. Hôm nay, tôi xin chia sẻ: Hiệp hành hoàn vũ “Sự dữ - giải pháp và hiện đại”.

Một ý lực chính yếu của Mùa Chay

Một ý lực chính yếu của Mùa Chay Tại giáo xứ Sao Mai, hạt Chí Hòa, Caritas TGP TPHCM thuê một căn hộ hình thành mái ấm đón tiếp các bệnh nhân nghèo và thân nhân từ các họ đạo vùng sâu vùng xa chuyển lên chữa trị; khi bệnh nhân đi chữa bệnh, đều có hội viên Caritas đi theo hướng dẫn.

Thánh Giuse, nhà truyền giáo mẫu mực

Thánh Giuse, nhà truyền giáo mẫu mực Để sống tinh thần truyền giáo ngày hôm nay, như Đức Thánh Cha Phanxicô khuyết khích là phải hấp dẫn người khác bằng chính niềm vui sống giá trị Tin Mừng của người Kitô hữu (x. EG 14). Thánh Giuse đã thuyết phục được người khác bằng chính đời sống chứng tá đức tin và như là một nhà truyền giáo bằng chính việc làm và sống giá trị Tin Mừng trong hành động đức tin của mình.

Sống tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ

Sống tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ Trong sinh hoạt hằng ngày vẫn thường có những sai trái xảy ra liên quan đến cá nhân hoặc số đông. Có những sai trái nhỏ lẻ ít ảnh hưởng đến dư luận quần chúng.

Khơi gợi truyền giáo

Khơi gợi truyền giáo Ngày 9.3.2023, Việt Nam đã ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.

Tín hữu giáo dân thời hoàn vũ: mô hình - cơ chế - tâm linh

Tín hữu giáo dân thời hoàn vũ: mô hình - cơ chế - tâm linh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề cập đến việc thúc đẩy, đào tạo giáo dân bằng những thực hành và những sáng kiến tốt nhất.

Mối tương quan giữa mục vụ bác ái và mục vụ loan báo Tin Mừng trong tinh thần Giáo hội hiệp hành

Mối tương quan giữa mục vụ bác ái và mục vụ loan báo Tin Mừng trong tinh thần Giáo hội hiệp hành Bác ái (tiếng Latinh: caritas, nghĩa là “tình yêu cao cả, rộng khắp”, đôi khi cũng được gọi là “đức mến”. Thuật ngữ “caritas”cũng là gốc của thuật ngữ “charity”trong tiếng Anh, để chỉ những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, người yếu thế.

Kiện toàn lề luật

Kiện toàn lề luật Dù không ít lần cố tình vi phạm luật ngày lễ nghỉ và luật sạch - nhơ cũng như công khai bênh vực các môn đồ về việc không ăn chay, nhưng Chúa Giêsu đã từng nhiều lần trưng dẫn Lời Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt khẳng định tính ưu việt của thập giới. Chính Người đã minh định rõ ràng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay lời các tiên tri, Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Xin cùng xem xét đôi nét về việc kiện toàn lề luật của Đấng Cứu Độ.