Ánh sao phương Ðông

Ánh sao phương Ðông Ngày 11.6.2017, cộng đoàn Lòng Thương xót ở Erdenet, cách thủ đô Ulanbato (Mông Cổ) 380 cây số về hướng bắc đã được ĐGM Wenceslao S. Padilla, Phủ doãn Tông tòa tại Ulanbato nâng lên hàng giáo xứ.

BÀN THỜ : LỊCH SỬ - Ý NGHĨA - THỰC HÀNH (P2)

BÀN THỜ :  LỊCH SỬ - Ý NGHĨA - THỰC HÀNH (P2) Trong lịch sử Giáo hội, người ta tìm thấy có hai ngoại trừ sau đây: thứ nhất, thánh Lucian (312) được kể là đã cử hành thánh lễ trong nhà tù trên ngực của ngài; thứ hai là Đức Giám mục Theodore của Tyre cử hành ngay trên tay những thầy phó tế của mình.

Hai hình tượng, một trái tim

Hai hình tượng, một trái tim Có hai hình tượng giàu ý nghĩa “mục tử và mẹ” trong thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Linh (Q9 - TPHCM) ngày 10.6.2017 của Đức cha phó GP Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh.

BÀN THỜ : LỊCH SỬ - Ý NGHĨA - THỰC HÀNH (P1)

BÀN THỜ :  LỊCH SỬ - Ý NGHĨA - THỰC HÀNH (P1) Sau Công đồng Vatican II, Giáo hội triển khai trở lại việc tư tế làm lễ đối diện với dân chúng cho nên bàn thờ thường được đặt để ở giữa cung thánh.

Trái đất là của chung nhân loại

Trái đất là của chung nhân loại Vấn đề biến đổi khí hậu, một khía cạnh quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, một lần nữa lại tạo nên dư luận trong cộng đồng quốc tế, trong đó có giới Công giáo.

Ghế chủ tọa (P3)

Ghế chủ tọa (P3) Đầu lễ, đang khi cộng đoàn đứng hát Ca Nhập lễ, vị chủ tế đi vào cung thánh. Ngài tiến lên hôn bàn thờ, rồi tùy nghi xông hương thánh giá và chung quanh bàn thờ.

Ghế chủ tọa (P2)

Ghế chủ tọa (P2) Dẫu sao, ghế của Đức Giám mục nên đứng riêng ra tại một vị trí ổn định thường xuyên và được đôn cao lên để mọi thành viên trong cộng đồng nhà thờ chánh tòa có thể thấy ngài và ngài có thể thấy cộng đoàn phụng vụ một cách rõ ràng.

Sắc màu trong đời sống tu trì

Sắc màu trong đời sống tu trì Lại thêm một chứng từ về đời sống tu trì xuất phát từ các nữ tu Đaminh tại Đại học Công giáo Mỹ. Trong thời gian học tập, các chị đã hình thành ban nhạc Force of Habit, trước đó là ca đoàn Nun of the Above.