Sống vai trò chứng nhân

Sống vai trò chứng nhân Mẹ Têrêsa Calculta truyền giáo bên Ấn Ðộ đã từng đi vào những khu ổ chuột giúp đỡ những người khốn khó.

Xem lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Xem lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ.

Tam nhật Vượt qua

Tam nhật Vượt qua Tuần Thánh có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì những ngày này liền kề, bao gồm và dẫn chúng ta tới đỉnh cao của toàn bộ năm phụng vụ: đó là Tam nhật Vượt qua, một cử hành trọng tâm của niềm tin Kitô giáo.

Linh mục nhắc lại lời hứa dấn thân

Linh mục nhắc lại lời hứa dấn thân Một chủ đề quan trọng khác trong thánh lễ Truyền dầu là chức linh mục. Trong thánh lễ này, Ðức Giám mục giáo phận sẽ đồng tế với tất cả các linh mục thuộc giáo phận của mình hoặc ít là với các vị linh mục đại diện thuộc những khu vực khác nhau trong giáo phận của ngài.

Lễ Truyền Dầu

Lễ Truyền Dầu “Thánh lễ Truyền Dầu” hay “Lễ Dầu” là tên truyền thống đã có từ Sách Sacramentarium Gelasianum, được cử hành tại nhà thờ chánh tòa vào buổi sáng thứ Năm Thánh.

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh Tuần Thánh dẫn chúng ta tới đỉnh cao của toàn bộ năm phụng vụ: đó là Tam nhật Vượt qua, một cử hành trọng tâm của niềm tin Kitô giáo.

Giải đáp chính thức của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Giải đáp chính thức của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Việc dạo đàn thực sự diễn ra cách nhẹ nhàng và không làm chia trí dân chúng đang khi suy niệm.

Mùa chay: dành cho Chúa không gian trong tâm hồn

Mùa chay: dành cho Chúa không gian trong tâm hồn Tác giả sách Giảng viên viết: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời” (Gv 3,1). Câu này quả thật chạm đến một chân lý của cuộc sống