Các em Chúa Giêsu

Các em Chúa Giêsu 31.10.2015, Năm Thánh kỷ niệm 100 năm ngày mất của Chân phước Charles de Foucauld (qua đời ngày 1.12.1916) đã được khai mạc tại Nazareth (Israel).

Nguồn gốc thánh lễ (P2)

Nguồn gốc thánh lễ (P2) Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái và kéo dài đến một tuần. Chiều ngày 14 tháng Nisan (khoảng tháng Ba, tháng Tư dương lịch), người ta sát tế chiên (cừu) tại Đền thờ, rồi tư tế lấy máu chiên đổ dưới chân bàn thờ.

Nguồn gốc thánh lễ (P1)

Nguồn gốc thánh lễ (P1) Về thời gian, lễ Vượt Qua được cử hành vào đêm trăng tròn của ngày xuân phân, tức ngày 14 tháng “abib”, sau gọi là tháng “Nisan”.

Kinh lạy cha - lời kinh của lòng sám hối và ơn tha thứ

Kinh lạy cha - lời kinh của lòng sám hối và ơn tha thứ Cuộc sống của con người là một chuỗi những bất toàn thiếu sót.

Sống vai trò chứng nhân

Sống vai trò chứng nhân Mẹ Têrêsa Calculta truyền giáo bên Ấn Ðộ đã từng đi vào những khu ổ chuột giúp đỡ những người khốn khó.

Xem lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ

Xem lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ Một trong những yếu tố quan trọng để nhìn lại các thực hành phụng vụ là xem xét sự tiến hóa của phụng vụ.

Tam nhật Vượt qua

Tam nhật Vượt qua Tuần Thánh có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì những ngày này liền kề, bao gồm và dẫn chúng ta tới đỉnh cao của toàn bộ năm phụng vụ: đó là Tam nhật Vượt qua, một cử hành trọng tâm của niềm tin Kitô giáo.

Linh mục nhắc lại lời hứa dấn thân

Linh mục nhắc lại lời hứa dấn thân Một chủ đề quan trọng khác trong thánh lễ Truyền dầu là chức linh mục. Trong thánh lễ này, Ðức Giám mục giáo phận sẽ đồng tế với tất cả các linh mục thuộc giáo phận của mình hoặc ít là với các vị linh mục đại diện thuộc những khu vực khác nhau trong giáo phận của ngài.