Vấn đề tôn giáo
GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,51-56, thứ Ba, tuần XXVI Thường niên)

Người ta không thể dùng bạo lực để cưỡng ép người khác phải chấp nhận sự thật. Đức Giêsu đã không dùng quyền năng để đe doạ và cưỡng bách người khác phải tin vào Ngài. Trái lại, Ngài chỉ thuyết phục bằng cuộc sống và bằng cái chết vì yêu thương mà thôi. Con đường Đức Giêsu đã đi qua không được tráng bằng máu của người khác, nhưng bằng tình yêu, bằng đau khổ và bằng chính máu của Ngài.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,46-50, thứ Hai, tuần XXVI Thường niên- nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 Sau khi đưa một em bé ra làm hình mẫu, Đức Giêsu khuyên phải tôn trọng trẻ em vì danh Ngài. Qua kiểu nói trong bản Hy Lạp, dường như Chúa muốn nhấn mạnh, dù một trẻ nhỏ cũng phải được tiếp đón.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mc 9,38-43.45.47-48, Chúa nhật, tuần XXVI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mc 9,38-43.45.47-48, Chúa nhật, tuần XXVI Thường niên) Lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng, chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, hết thảy mọi người đều có khả năng và bổn phận làm việc thiện, việc tốt; đồng thời tránh xa sự dữ cũng như không được làm gương mù gương xấu cho tha nhân.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,43b-45, thứ Bảy, tuần XXV Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,43b-45, thứ Bảy, tuần XXV Thường niên) Bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay cho biết rằng, đây là lần thứ hai Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn của Ngài. Ngài nói: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.

Giáo hội đồng nghị

Giáo hội đồng nghị Giáo hội không muốn đặt mình ở vị trí là “thầy” thiên hạ, nhưng muốn lắng nghe, muốn thâu nhận những giá trị đích thực của các nền văn hóa cũng như các trào lưu nhân bản.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH-COVID-19 (Lc 9,18-22, thứ Sáu, tuần XXV Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH-COVID 19 Khi còn lại một mình với các môn đệ, Đức Giêsu đặt một câu hỏi buộc các ông phải chọn lựa dứt khoát. Lời tuyên xưng của ông Phêrô thay mặt anh em mà nói lên với Thầy đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp trần thế của Đức Giêsu. Trong khi đám đông dân chúng cứ tiếp tục quan niệm sai lầm về sứ mạng của Đức Giêsu và do đó xa Ngài dần, thì các môn đệ, lần đầu tiên, nhìn nhận một cách minh nhiên Ngài là Đấng Mêsia.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,7-9, thứ Năm, tuần XXV Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 Tin Mừng hôm nay cho biết, Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu để giải nghi chứ không phải do sự cảm phục hay yêu mến. Về phần mình, chúng ta ta sẽ trả lời ra sao nếu có người nào đó tra vấn: “Đức Giêsu là ai”?

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Lc 9,1-6, thứ Tư, tuần XXV Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 Trích đoạn Sách Thánh hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu sai Nhóm mươi hai đi loan báo Tin Mừng. Đây có thể được coi là một cuộc thử lửa cần thiết và quan trọng.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 9,9-13, thứ Bai, tuần XXV Thường niên – Kính thánh Mátthêu, Tông đồ)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Tin Mừng của ngày hôm nay chỉ ra rằng, khi kêu gọi Mátthêu bước theo làm môn đệ của mình, Đức Giêsu đã cho thấy sứ mạng của Ngài khi đến trần gian là để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất.