Vấn đề tôn giáo
Vài điểm quan trọng cho việc chuẩn bị và cử hành bí tích hôn nhân

Vài điểm quan trọng cho việc chuẩn bị và cử hành bí tích hôn nhân (P1)

Những người sắp kết hôn chắc chắn phải trải qua những bước chuẩn bị và sắp xếp cần thiết (xa, gần, ngay trước lễ cưới) trước khi tiến vào nhà thờ để cử hành phép hôn phối hầu có thể đón nhận một cách trọn vẹn hơn ân sủng của bí tích này (GLCG 1632; FC 66).