Xông hương trong phụng vụ

Xông hương trong phụng vụ Xông hương là một đề tài được bàn cãi khá nhiều. Liên quan đến việc sử dụng hương lửa trong phụng vụ, nhiều người thường có những thắc mắc sau:

Hiệp ý với Ðức Giáo Hoàng

Hiệp ý với Ðức Giáo Hoàng Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô hằng tháng đều gợi ý những chủ đề và mời gọi tín hữu toàn cầu cùng cầu nguyện với ngài.

Ẩn hiện suốt đời Kitô hữu

Ẩn hiện suốt đời Kitô hữu Ngày 14.6.2018, ĐTC Phanxicô đã công bố Sứ điệp có tên “Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ” để hướng về Ngày thế giới người nghèo lần II (18.11.2018).

Số 9 trong kinh thánh

Số 9 trong kinh thánh Năm Bính Thân này theo dương lịch là 2016; cộng bốn con số này thì đủ chín. Nhân đây, chúng ta tìm hiểu một đôi điều về con số chín trong Kinh Thánh.

Ơn toàn xá trong đời sống đức tin

Ơn toàn xá trong đời sống đức tin Trong thư công bố Năm Thánh tôn vinh Các thánh tử đạo Việt Nam (1.5.2018), HĐGMVN thông báo dịp này các tín hữu được hưởng ơn toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc Năm Thánh, hoặc khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định.

Thánh vịnh đáp ca

Thánh vịnh đáp ca Ðây là một số thắc mắc thường được đặt ra liên quan đến việc đọc/hát thánh vịnh đáp ca trong thánh lễ:

Giáo hội cổ vũ tinh thần thể thao cao đẹp

Giáo hội cổ vũ tinh thần thể thao cao đẹp Ngày 1.6.2018, Bộ Giáo dân - gia đình và sự sống đã công bố một văn kiện về thể thao, gồm 5 chương - 50 trang, với tựa đề “Cố gắng hết mình. Viễn tượng Kitô về thể thao và con người”.

Luôn ý thức về truyền giáo

Luôn ý thức  về truyền giáo Trong dịp kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng, giáo phận Qui Nhơn đã đề ra chường trình mục vụ khởi đi từ Năm Thánh, bắt đầu từ tháng 6.2018 và kết thúc vào tháng 2.2019.