GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 25,1-13; thứ Sáu, tuần XXI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Chúng ta tiếp tục được nghe một dụ ngôn khác liên quan tới đề tài cánh chung luận, trong đó mời gọi con người ta luôn phải biết tỉnh thức và sẵn sàng. Mười trinh nữ được nhắc đến ở đây, tượng trưng cho tất cả các tín hữu, nam cũng như nữ, giáo dân và tu sĩ.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 24,42-51; thứ Năm, tuần XXI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Sau bài giảng về thành Giêrusalem và ngày tận thế, thánh Mátthêu kể liền ba dụ ngôn để nhắn nhủ từng thành phần trong Hội Thánh về cùng tận của mỗi người.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mt 23,27-32; thứ Tư, tuần XXI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mt 23,27-32; thứ Tư, tuần XXI Thường niên) Trích đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời quở trách cuối cùng của Đức Giêsu nhắm vào các Kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả. Họ những người giữ đạo hình thức, không khác nào những mồ mả tô vôi, bên ngoài trông trắng đẹp, bên trong đầy hôi thối.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,13-22; thứ Hai, tuần XXI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,13-22; thứ Hai, tuần XXI Thường niên) Đọc Tin Mừng chúng ta sẽ thấy, nếu Đức Giêsu tỏ ra bao dung, nhân từ với những kẻ tội lỗi bao nhiêu, thì Ngài lại tỏ ra gay gắt đối với những kẻ giả hình bấy nhiêu, giống như chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Ga 6,54a;60-69); Chúa nhật, tuần XXI Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Sau khi Đức Giêsu tự giới thiệu Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời xuống và ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, thì dân chúng lập tức có phản ứng: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được”. Và bài Tin Mừng chúng ta được nghe hôm nay cho thấy phản ứng đó đã tới hồi quyết liệt đến độ có một số môn đệ đã thẳng thắn nói với Đức Giêsu: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Có lẽ nhiều người trong số họ đã bỏ Đức Giêsu và không muốn làm môn đệ của Ngài nữa.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,1-12; thứ Bảy, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,1-12; thứ Bảy, tuần XX Thường niên) Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 23 là tập hợp những lời của Đức Giêsu có ích cho việc tranh luận giữa cộng đoàn Giáo Hội của Mátthêu với Do Thái giáo thời ấy do nhóm Pharisêu lãnh đạo. Đức Giêsu nhìn nhận họ là những người kế thừa ông Môsê; Ngài khuyên dân nghe theo họ, khi họ giảng dạy đạo lý chân truyền của ông Môsê.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên) Có lẽ khi nghe đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ có cảm tưởng là Đức Giêsu coi thường tiền của, coi tiền của không có giá trị nào. Thật ra, Đức Giêsu không hề coi khinh tiền của mà Ngài chỉ muốn đặt tiền của vào đúng vị trí của nó; nghĩa là đối với Đức Giêsu, tiền của chỉ là phương tiện chứ không thể là mục đích, là cứu cánh cuộc đời đến độ phải sống chết với nó

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên) Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói đến con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc người ta làm, nhưng là tin theo Đức Giêsu.