Bài học từ nước

Bài học từ nước Nước cần thiết cho sự sống muôn loài. Nước quan trọng cho sự phát triển của cơ thể con người, cho sự tăng trưởng của súc vật và cây cối. Không có nước, không có sự sống. Mọi sinh vật đều gồm phần lớn là nước dù sống ở đâu.

Hiệp hành - Đức Tin Thánh Thể

Hiệp hành - Đức Tin Thánh Thể Có một lãnh tụ người Do Thái không tin Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Ông thách thức: “Nếu để con ngựa nhịn đói ba ngày, sau đó dẫn nó đến máng cỏ.

Thánh Thể cuốn hút các Kitô hữu

Thánh Thể cuốn hút các Kitô hữu Có hai sự kiện gần đây về “Thánh Thể” tạo nhiều cảm xúc cho các tín hữu.

Hiệp hành hàng giáo dân đích thực

Hiệp hành hàng giáo dân đích thực Kinh nghiệm nhiều năm đào luyện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Thường vụ, tôi cảm thấy giáo dân luôn mặc cảm về trình độ tri thức, khi so sánh mình với các linh mục và tu sĩ.

Lẽ khôn ngoan để sống đời đời

Lẽ khôn ngoan để sống đời đời Một chân lý như hiển nhiên: phận người có sinh thời có tử. Thế nhưng vẫn đã đang và còn đó nhiều người thông thái chưa tiếp nhận nó.

Hiệp hành với các tôn giáo bạn

Hiệp hành với các tôn giáo bạn Mỗi người có quyền, bổn phận và được thúc đẩy đi tìm kiếm chân lý trong các tôn giáo. Nhiều người đương thời, dường như quá lo sợ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động con người và tôn giáo.

Ðời sống Kitô hữu tại thế và cánh chung

Ðời sống Kitô hữu tại thế và cánh chung Đời Kitô hữu là cuộc sống do đức tin định hướng và tác động. Tin vào Thiên Chúa đang hiện diện trong thế giới và đời sống con người. Người Kitô hữu sống trong thế gian “đầu đội trời, chân đạp đất” nhưng vẫn luôn hướng về những thực tại vô hình của “Trời mới Đất mới” trong tương lai ta còn đang trông đợi.

Hiệp hành trí thức nhân tài xuất hiện

Hiệp hành trí thức nhân tài xuất hiện Trước đây, tôi đã chia sẻ đề tài: “Lắng nghe giới trí thức nhân tài”. Nhưng trí thức nhân tài vẫn chưa xuất hiện nhiều. Vì nhiều lý do gần: “Họ sợ bị phê bình, chỉ trích”; lý do xa hơn, “Thế kỷ của cạnh tranh trí lực và nhân tài”.