Vấn đề tôn giáo
GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,1-12; thứ Bảy, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 23,1-12; thứ Bảy, tuần XX Thường niên)

Tin Mừng theo thánh Mátthêu chương 23 là tập hợp những lời của Đức Giêsu có ích cho việc tranh luận giữa cộng đoàn Giáo Hội của Mátthêu với Do Thái giáo thời ấy do nhóm Pharisêu lãnh đạo. Đức Giêsu nhìn nhận họ là những người kế thừa ông Môsê; Ngài khuyên dân nghe theo họ, khi họ giảng dạy đạo lý chân truyền của ông Môsê.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,23-30; thứ Ba, tuần XX Thường niên) Có lẽ khi nghe đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ có cảm tưởng là Đức Giêsu coi thường tiền của, coi tiền của không có giá trị nào. Thật ra, Đức Giêsu không hề coi khinh tiền của mà Ngài chỉ muốn đặt tiền của vào đúng vị trí của nó; nghĩa là đối với Đức Giêsu, tiền của chỉ là phương tiện chứ không thể là mục đích, là cứu cánh cuộc đời đến độ phải sống chết với nó

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,16-22; thứ Hai, tuần XX Thường niên) Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói đến con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc người ta làm, nhưng là tin theo Đức Giêsu.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,13-15; thứ Bảy, tuần XIX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 19,13-15; thứ Bảy, tuần XIX Thường niên) Người Do Thái coi khinh trẻ nhỏ, vì chúng chưa đến hội đường để học cho nên chưa biết Luật Môisê. Trong chuyện này, các môn đệ cũng theo quan niệm đó, cho nên khi người ta đem chúng đến với Đức Giêsu thì các ông xua đuổi. Đó là thái độ khai trừ. Tuy nhiên, Đức Giêsu không đồng ý với thái độ khai trừ đó.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID-19 (Mt 19,3-12; thứ Sáu, tuần XIX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Câu hỏi này được đưa ra vì hai trường phái Pharisêu lúc bấy giờ tranh cãi nhau kịch liệt: nhóm ông Hillel, dựa theo Đnl 24,1, cho phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì; trong khi đó, phe ông Shammai chỉ đồng ý cho ly dị khi có ngoại tình. Một lần nữa, nhân cơ hội này, Đức Giêsu khẳng định lại luật nguyên thủy của hôn nhân.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 18,21 – 19,1; thứ Năm, tuần XIX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một nét tương phản rõ rệt: mười ngàn nén là quá nhiều so với 100 quan, tức là tương đương với 100 ngày công. Qua hình ảnh đó, Đức Giêsu có ý làm nổi bật sự khác biệt giữa hai món nợ và hai thái độ để cho thấy lòng nhân từ quảng đại của Thiên Chúa và sự vô lý của lòng dạ con người khi không sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 18,15-20; thứ Tư, tuần XIX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về việc sửa lỗi cho nhau trong đời sống cộng đoàn cũng như trong đời sống gia đình. Thật vậy, sở dĩ có việc sửa lỗi cho nhau bởi vì hầu hết mọi người trong chúng ta, ai cũng thuộc về một cộng đoàn hay một gia đình mà ở những nơi ấy luôn bao gồm những con người bất toàn.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Ga 12,24-26; thứ Ba, tuần XIX Thường niên – kính thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Ga 12,24-26; thứ Ba, tuần XIX Thường niên – kính thánh Laurensô, Phó tế, tử đạo) Thánh Laurensô, vị thánh mà hôm nay Giáo hội mừng kính, đã vì Chúa, chấp nhận một cực hình có một không hai, đó là chịu thiêu sống trên giường sắt được nung đỏ cho đến chết. Cái chết tử đạo anh hùng của thánh nhân đã nhắc nhở chúng ta một chân lý quan trọng mà Đức Giêsu đã nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”.

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 17,22-27; thứ Hai, tuần XIX Thường niên)

GÓC SUY GẪM – MÙA DỊCH COVID 19 (Mt 17,22-27; thứ Hai, tuần XIX Thường niên) Bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay cho thấy, vào thời Đức Giêsu, người Do Thái không chỉ đóng thuế dân sự mà còn đóng thuế cho đền thờ nữa. Mỗi người phải nộp hai quan tiền một năm. Đức Giêsu hôm nay cũng đóng thuế cho đền thờ.