Thứ Hai, 21 Tháng Năm, 2018 17:36

Việt Nam có tân đại diện không thường trú của Tòa Thánh

 
 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm