Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, 2016 15:05

Xức dầu

HOÀNG ANH

Theo truyền thống, thánh lễ Làm Phép Dầu được cử hành vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ chánh tòa giáo phận. Đây là dịp đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống Giáo hội địa phương.

Sở dĩ được gọi là lễ Truyền Dầu vì trong thánh lễ này, Đức Giám mục giáo phận sẽ hiến thánh Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng dùng để cử hành một số bí tích và phụ tích.

Thánh lễ còn có mục đích tưởng niệm việc Chúa lập Bí tích Truyền Chức Thánh, tấn phong một số người được tuyển chọn lên làm linh mục, ban cho các ngài quyền hành động nhân danh Chúa Kitô để làm những việc, đúng ra, chỉ mình Thiên Chúa có thể làm, như tái diễn hy lễ của Chúa Ktiô trên thánh giá, tha tội cho con người...

Do vậy, lễ Truyền Dầu liên quan đầu tiên đến các linh mục. Dịp này, các linh mục giáo phận quy tụ về xung quanh vị chủ chăn giáo phận để cử hành thánh lễ, trong đó các ngài sẽ lặp lại lời thề hứa trung thành với sứ vụ linh mục đã được trao phó và với đấng bản quyền. Điều này cũng đã được Công đồng Vaticanô II nhắc lại: “Giáo phận là một phần Dân Thiên Chúa được giao phó cho một giám mục chăm sóc, với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ liên kết với vị chủ chăn của mình và qua ngài, giáo phận được tập trung trong Chúa Thánh Thần nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, làm thành một Giáo hội riêng biệt, trong đó Giáo hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền của Chúa Kitô hiện diện và hành động thực sự” (Sắc lệnh Christus Dominus, 11).

Dầu được làm phép cũng liên quan đến đời sống đức tin của các tín hữu. Dầu Thánh được dùng để xức cho những người chịu Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức, Bí tích Truyền Chức hoặc khi thánh hiến bàn thờ. Dầu Dự tòng dùng cho người dự tòng để giúp họ chuẩn bị xứng đáng lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Dầu Bệnh nhân sẽ nâng đỡ bệnh nhân trong lúc đau yếu hoặc trợ lực những người già cả, cao niên.

ĐTC Phanxicô cử hành nghi thức Làm Phép Dầu

Nghi thức xức dầu hoàn toàn không có tính cách ma thuật nhưng cũng không nên gán cho dầu có một thần lực nào, đặc biệt về mặt siêu nhiên. Mọi hiệu quả của việc xức dầu đều bởi ơn Chúa, do quyền lực của Chúa Thánh Thần và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Giacôbê tông đồ đã từng khuyên các tín hữu: “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy và nếu người ấy đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 5, 14-15).

Sở dĩ thánh Giacôbê khuyên bảo các tín hữu như vậy, vì chính Chúa Giêsu đã dùng dầu để thiết lập một trong 7 bí tích của Người. Dầu bệnh nhân giúp cho người bệnh được ơn Chúa Thánh Thần, giúp cho được mạnh lại, được nâng đỡ nhờ sự tín thác vào Thiên Chúa, được thêm sức mạnh chống lại các cám dỗ của ác thần, chống lại mối âu lo của cái chết, đến nỗi không những bệnh nhân biết can đảm chịu đựng sự dữ mà còn mạnh bạo tấn công sự dữ. Hơn thế, nếu vì lợi ích thiêng liêng của bệnh nhân, bí tích này sẽ chữa lành bệnh tật của họ, và nếu cần cũng ban cho bệnh nhân được khỏi tội và được ơn thống hối hoàn toàn. Bí tích này trước kia chỉ dành cho những bệnh nhân trong cơn nguy tử, thì nay khuyên tất cả những ai lâm bệnh nặng nên xin lãnh nhận.

Trong nghi lễ Truyền Dầu, các tín hữu cảm tạ Chúa về Bí tích Xức Dầu Thánh cũng như tất cả những bí tích khác Chúa đã thiết lập để ban cho chúng ta như những phương thế hữu hiệu hầu đạt được ơn cứu độ.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm