Công giáo Việt Nam
Nghi thức tiễn biệt và hạ huyệt Đức cố Tổng Phaolô

Nghi thức tiễn biệt và hạ huyệt Đức cố Tổng Phaolô

Nghi thức tiễn biệt Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục GP Đà Lạt cử hành và nghi thức hạ huyệt được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục GP Mỹ Tho chủ sự.

Đức cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc "đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin"

Đức cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc "đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin" Bài giảng của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, trong thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, ngày 17.3.2018

Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Sáng 17.3, thánh lễ an táng Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM TGP.TPHCM đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận.

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CỐ TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BỦI VĂN ĐỌC Thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Rước nến tiễn chân Đức Tổng Phaolô về Trung tâm Mục vụ

Rước nến tiễn chân Đức Tổng Phaolô về Trung tâm Mục vụ Tối 16.3, giáo dân Sài Gòn tập trung rất đông tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà để tiễn chân Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Trung tâm Mục vụ, nơi ngài sẽ được an táng vào sáng 17.3.

ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC TỔNG PHAOLÔ

ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC TỔNG PHAOLÔ Tối 16-3-2017, Thánh lễ khởi đầu Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận

TRỰC TIẾP LỄ ĐI QUAN Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

TRỰC TIẾP LỄ ĐI QUAN Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc LỄ ĐI QUAN Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc từ Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn đến Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Sáng 16.3, cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

Di quan Đức Tổng Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Di quan Đức Tổng Phaolô từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Sáng 16.3, linh cữu Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã được đưa từ Tòa Tổng Giám mục sang nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.