Thứ Năm, 17 Tháng Ba, 2016 15:03

Chúa cứu khỏi ác thần

1.

 Kể chuyện Chúa Giêsu và các thánh Tông Đồ, mà không kể đến sự lộng hành của Satan độc dữ ngang tàng chống phá, sẽ là thiếu sót một cách nguy hiểm.

Chúa cho tôi nhận thấy sự thiếu sót nguy hiểm đó đang là điều Satan hết sức mong muốn và cố gắng thực hiện trong Hội Thánh hôm nay.

Khi sự không nói đến Satan là một hiện diện chống phá đầu mối, đã trở thành một thói quen bình thường, thậm chí còn được coi là thói quen đạo đức, thì Satan sẽ rất tự do hoành hành.

2.

 Chúa giàu lòng thương xót cho tôi thấy điều Chúa muốn cứu tôi và cứu nhiều người hiện nay, đó là cứu chúng ta khỏi quỷ dữ Satan và các mưu mô của nó.

Hiểu ý Chúa, tôi tha thiết xin Chúa cứu tôi như ý Chúa. Chúa thương nhậm lời. Người dạy tôi hãy biết cộng tác tích cực vào công việc Chúa cứu tôi. Ở đây, tôi xin kể ra chỉ vài việc cộng tác, mà chính Chúa nhắc bảo.

3.

 Việc thứ nhất là hãy nhận thức đúng về quỷ Satan.

Chúa dạy tôi sự thực về quỷ Satan qua lời cảnh báo sau đây của thánh Phêrô: “Quỷ Satan, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5, 8).

Với lời cảnh báo trên đây, tôi nhận thức quỷ Satan là thù địch vô hình, nhưng có thực, luôn hung dữ, tìm con người để cắn xé. Nó không nể một ai. Ngay môn đệ thân tín của Chúa cũng đã bị nó nhập vào (x. Ga 18, 27), bị lôi kéo vào tội ác, rồi sau đó là cái chết thê thảm. Thánh Phêrô nói: “Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những kẻ bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy, con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất. Y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. Điều đó, mọi người ở Giêrusalem đều biết” (Cv 1, 18-19).

Sự gì đã xảy ra cho ông Giuđa cũng có thể xảy ra cho bất cứ ai, nếu họ không tích cực cộng tác với Chúa giàu lòng thương xót, bằng sự thực hiện lời Chúa khuyên răn.

4.

 Việc thứ hai là hãy sống tiết độ và tỉnh thức.

Thánh Phêrô, khi nói về quỷ dữ Satan, đã đưa ra một lời khuyên vắn tắt: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức” (1Pr 5, 8).

Lời khuyên trên đây của thánh Phêrô xem ra chỉ nhắc lại lời khuyên trước đó của chính Chúa Giêsu: “Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện” (Mt 17, 21). “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi sa vào cơn cám dỗ” (Mt 26, 41).

Chính Chúa Giêsu xưa cũng đã làm gương về sự cầu nguyện và ăn chay. Người đã vào sa mạc, ở đó Người cầu nguyện và ăn chay suốt 40 ngày đêm. Người đã tìm gặp Chúa Cha của Người. Nhưng sau đó, Satan đã đến cám dỗ Người. Nó đã bị thua. Qua biến cố này, Chúa dạy tôi về sự cần thiết phải ăn chay cầu nguyện. Đó là khí giới để chiến thắng Satan.

Thú thực là tôi luôn cố gắng thực hành lời Chúa dạy về sự cầu nguyện và ăn chay. Nhưng cầu nguyện và ăn chay, sống tiết độ nơi tôi cũng vẫn chỉ trong giới hạn con người yếu đuối. Rất nhiều khi, vì quá mệt mỏi, tôi chỉ cầu nguyện được bằng những lời cầu vắn tắt như: Lạy Chúa, xin thương xót con. Rất nhiều khi, vì quá đau đớn kiệt sức, tôi chỉ ăn chay và sống tiết độ bằng một việc từ bỏ mình rất nhỏ, có khi chỉ bằng một lời tạ ơn, hoặc một việc bác ái âm thầm. Tôi cảm nhận được sự Chúa đón nhận những việc bé mọn của tôi. Đồng thời tôi như nếm được tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa. Tôi hiểu rõ hơn sự cầu nguyện, ăn chay và sống tiết độ không hệ tại quá nhiều ở một số hình thức bề ngoài, nhưng cũng hệ tại ở sự nhận ra khoảng cách giữa bổn phận và sức riêng của mình là rất lớn, để biết lo biết sợ, mà cậy tin vào Chúa như đứa con bé nhỏ.

5.

Việc thứ ba là hãy sống khiêm nhường.

Thánh Phêrô khuyên: “Hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường (1Pr 5, 5).

Phải khiêm nhường, nhất là trong các việc đạo đức.

Đừng phô trương, nhưng hãy khiêm nhường, khi làm việc bác ái (Mt 6, 1).

Đừng phô trương, nhưng hãy khiêm nhường, khi cầu nguyện (Mt 6, 5-6).

Đừng phô trương, nhưng hãy khiêm nhường, khi ăn chay (Mt 6, 16-18).

Khiêm nhường là một điều có thể gọi là căn bản, là quyết liệt, để đến với Chúa giàu lòng thương xót.

Khiêm nhường là một vẻ đẹp của cái tâm, mà tất cả mọi người, đều có thể có, để làm chứng cho Tin Mừng là Chúa Giêsu, Đấng đã phán xưa rằng: “Hãy học cùng Ta, vì Ta nhân hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29).

Dần dần, tôi hiểu khiêm nhường mà Chúa muốn nơi tôi, chính là sự tôi phải biết từ bỏ cái tôi tự mãn, ích kỷ, để được Chúa in vào tôi hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Thánh giá là nơi tình yêu của Người đã rất khiêm nhường: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm không biết” (Lc 20, 34). “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 20, 46).

Khi hiểu đại khái khiêm nhường là như vậy, tôi tự nhiên có một cái nhìn mới về trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Cái nhìn mới đó là tôi không nên quá lo thêm số người theo đạo Chúa, nhưng hãy lo nhiều hơn đến cảnh sống của thiểu số khiêm tốn, mà sự khó nghèo chính lại là vẻ đẹp. Do đó, hãy sẵn sàng, khi Chúa dùng biến cố nào đó bắt chúng ta phải từ bỏ các thứ phô trương về quyền lực, về của cải, về đắc thắng, để sống khiêm nhường.

6.

Việc thứ bốn là hãy đứng vững trong đức tin trên suốt con đường đau khổ.

Thánh Phêrô viết: “Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống lại Satan, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều phải cùng một loại thống khổ như thế” (1Pr 5, 9).

Khi suy gẫm về sự đứng vững trong đức tin giữa những khổ đau, Chúa đã cho tôi nhớ lại Đức Mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu.  Mẹ đã đứng vững.

Mẹ đứng vững giữa những dòng nước mắt khóc cho tội lỗi nhân loại bằng sự khiêm nhường và sám hối.

Mẹ đứng vững với con tim dâng hiến con yêu dấu của mình làm của lễ đền tội để cứu chuộc nhân loại.

Mẹ đứng vững với niềm hy vọng về một Nước Thiên Chúa sẽ được thiết lập nhờ mầu nhiệm thánh giá Chúa Giêsu.

 Satan rất sợ Đức Mẹ. Tôi nép mình bên Mẹ.

7.

Tới đây, tôi thấy cần cảm tạ Chúa vì ơn Người đang cứu tôi khỏi ác thần. Người cứu tôi khỏi ác thần, lại còn đưa tôi vào cõi phúc, mà Chúa dành cho những kẻ được Chúa xót thương.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm