Thứ Năm, 04 Tháng Sáu, 2015 13:47

Một hội thánh trong kín đáo

 

1. Được sống lâu  năm trong cảnh âm thầm, tôi dễ nhận ra nhiều ơn Chúa ban cho tôi. Một trong những ơn Chúa ban mà tôi coi là rất trọng, đó là được nhìn thấy rõ hơn một Hội Thánh trong kín đáo.

Một Hội Thánh trong kín đáo gồm những người làm các việc lành một cách kín đáo, và sống mật thiết với Chúa một cách kín đáo. Họ được Chúa yêu thương và khen thưởng. Kín đáo ở đây chính là khiêm nhường.

2. Trước hết, họ là những người cầu nguyện một cách kín đáo theo lời Chúa dạy: “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ở các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,5-6).

3. Tại Việt Nam hôm nay, những người cầu nguyện một cách kín đáo như lời Chúa dạy, càng ngày càng đông. Chúa cho tôi thấy như vậy. Phần đông họ là những người giản dị, nghèo hèn, bệnh nạn, cô đơn, bị ruồng bỏ. Họ là những người có tên trong sổ Rửa tội. Cũng có nhiều người không có tên thánh, nhưng tin vào Chúa và đã cầu nguyện âm thầm với Chúa. Họ đã được Chúa chấp nhận. Họ đang được Chúa yêu thương. Họ sẽ được Chúa ban phúc đời đời, như lời Chúa hứa.

4.

Cùng với những người cầu nguyện một cách kín đáo, tôi thấy còn có những người ăn chay một cách kín đáo, như lời Chúa dạy: “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được thưởng công rồi. Còn anh em, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh em ăn chay, ngoại trừ Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,16-17).

5. Xung quanh tôi, ngay lúc này, những người ăn chay một cách kín đáo như lời Chúa dạy, là một số khá đông. Tôi nhìn thấy rõ sự thật đó. Họ thuộc đủ hạng người, thuộc đủ mọi tín ngưỡng. Ăn chay nơi họ không phải chỉ giới hạn trong lãnh vực ăn uống, mà còn trong nhiều lãnh vực khác, như tự hạn chế trong bất cứ những gì gọi là hưởng thụ, và tìm tư lợi. Tôi thấy Chúa ghi tất cả những thứ ăn chay đó của họ, không sót một việc nào, dù rất nhỏ, dù rất âm thầm kín đáo. Và Chúa ban thưởng cho họ một cách rộng rãi, mặc dù kín đáo.

6. Còn một loại người đạo đức kín đáo nữa, đó là những người bố thí một cách kín đáo, như lời Chúa dạy: “Khi bố thí, anh em đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả hình thường biểu diễn trong hội đường và ngoài đường phố, cốt để người ta khen. Thật, Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo. Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh em” (Mt 6,2-4).

7. Hạnh phúc cho tôi, khi đã từ lâu, trong âm thầm, tôi được nhìn thấy những người bố thí một cách kín đáo tại quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Họ không phải là hiếm. Bố thí của họ gồm nhiều việc lành khác nhau, với mục đích phục vụ, vị tha, trao tặng lặng lẽ.

8. Sống nhiều năm với Hội Thánh kín đáo vừa kể, tôi dần dần khám phá ra vẻ đẹp thiêng liêng của Hội Thánh đó. Vẻ đẹp thiêng liêng, mà tôi gắn bó hơn cả nơi Hội Thánh kín đáo, chính là đời sống thân mật với Cha trên trời, cho dù thân mật một cách kín đáo.

Thực vậy, rất nhiều khi tôi không cầu nguyện, không ăn chay, không bố thí, tôi chỉ sống đơn sơ, trong kỷ luật, làm những việc lành nhỏ dưới cái nhìn của Cha trên trời. Và tôi cảm thấy như thế là rất hạnh phúc. Hạnh phúc kín đáo nhờ đời sống thân mật với Chúa cũng rất kín đáo.

9. Đặc biệt là sự kín đáo, mà tôi được Chúa dạy hãy chú trọng tập trung, đó là làm tốt việc bổn phận. Việc lớn cũng cố làm tốt, việc nhỏ cũng phải làm tốt.

Bổn phận chính của tôi là bổn phận người môn đệ Chúa. Bổn phận đó tóm tắt vào câu: “Hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình, mà theo Chúa” (Mt 16,24). Tôi cố gắng chu toàn bổn phận đó dưới con mắt của Cha trên trời. Thú thực là sự cố gắng chu toàn bổn phận đó đã được nâng đỡ bởi cái nhìn kín đáo của Cha trên trời.

10. Ở đây, tôi phải thú nhận điều này, đó là không những Cha trên trời nhìn tôi với lòng thương xót, mà Người cũng còn soi sáng cho nhiều người thương xót tôi. Thực vậy, họ được Chúa sai đến với tôi, một cách kín đáo, để nâng đỡ tôi một cách kín đáo tế nhị, nhất là khi tôi phải phấn đấu gay gắt lâu dài. Ngoài ra, Cha trên trời cũng còn ban nhiều ơn cho tôi qua các việc xảy ra hằng ngày. Tất cả đều một cách kín đáo và tế nhị.

Do đó, những lựa chọn của tôi cũng thường được thực hiện trong lương tâm tôi một cách kín đáo, chịu trách nhiệm trước Chúa, dưới cái nhìn của Cha trên trời, là Đấng thấu suốt mọi sự trong kín đáo.

Tất cả những gì tôi chia sẻ trên đây đều nhằm mục đích cảm tạ và ca ngợi Cha trên trời, về những việc lạ lùng Cha đã và đang thực hiện trong kín đáo nơi các linh hồn một cách nhiệm mầu.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã cho biết bao người được sống thân mật với Chúa, được làm con của Chúa, được chia sẻ sự sống của Chúa là tình yêu vô biên, được tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa, được hướng dẫn bởi Thần Linh Chúa. Họ kín đáo, nhưng chính ở sự kín đáo đó, mà họ làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của con hôm nay. Xin Chúa thương luôn đánh thức lương tâm con, để con biết chống lại mọi cám dỗ lôi kéo con vào các hình thức phô trương. Lạy Chúa xin thương xót con.

Long Xuyên, ngày 01.11.2014.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm