Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2015 10:34

Nâng tâm hồn lên

Vâng lời Đức cha Giuse, tôi xin chia sẻ trong thánh lễ kính thánh Gioan Baotixita hôm nay. Thánh Gioan Baotixita được Chúa sai vào đời, để dọn đường cho Chúa. Theo tôi, dọn đường cho Chúa là dọn lòng người trong một chặng đường lịch sử nhất định.

1. Lịch sử tôn giáo thời thánh Gioan Baotixita đã xuất hiện thế nào?

Thưa, nó đã xuất hiện như một cơ chế tôn giáo ổn định.

Giai cấp lãnh đạo tôn giáo ổn định. Đó là các thượng tế, các kỳ lão, các luật sĩ, tất cả đều giữ vững địa vị của mình.

Nếp sống đạo ổn định. Đó là giữ đạo theo luật và tục lệ, từ luật ngày Sabba đến luật răng đền răng, tất cả đều vững bền.

Ranh giới đạo về lãnh thổ, về dân tộc, về đền thờ, tất cả đều rõ rệt, không thay đổi.

Ổn định trên đây đúng là nguy hiểm. Có nhiều điều cần đổi mới mà không thay đổi. Sự nguy hiểm này tạo nên một tâm lý chật hẹp và xơ cứng. Lòng người như bị trói buộc, như bị chìm xuống, như bị cằn cỗi, thiếu lửa, thiếu hồn.

Trước tình hình như vậy, thánh Gioan đã dọn đường cho Chúa thế nào?

2. Cụ thể là bằng cách nâng tâm hồn người ta lên

Lên đâu ? Thưa là sám hối từ bỏ tội lỗi, để lên với Đức Kitô, để gặp Đức Kitô, để đón nhận Đức Kitô, để sống với Đức Kitô, để cùng với Đức Kitô thực thi thánh ý Chúa Cha.

Suốt đời, thánh Gioan Baotixita đã chỉ khuyên mọi người hãy nhìn lên và nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu. Ngài nói : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29).

Thánh Gioan Baotixita xác tín : Chỉ bằng cách nâng tâm hồn người ta lên, để sẵn sàng tin vào Đức Kitô như thế, thì mới thực sự dọn đường cho Chúa đến.

Nhưng, thánh Gioan Baotixita cũng biết : Để có thể nâng tâm hồn người ta lên, thì chính Ngài phải nhờ vào một sức thiêng từ trên xuống. Tự mình không làm được.

Sức thiêng từ trên xuống, đó là ơn thánh hóa mà Đức Mẹ Maria đã dành cho Gioan, khi Gioan còn trong lòng mẹ.

3. Thánh Gioan Baotixita đã dọn đường cho Chúa như thế đó. Còn chúng ta thì sao ?

Tôi có cảm tưởng là cách chúng ta dọn đường cho Chúa hiện nay là đa dạng. Người thì nhấn mạnh đến cách này. Người thì nhấn mạnh đến cách kia. Những cách đó có thể tốt tùy theo hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Nhưng thiết tưởng, ta không nên coi thường cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita.

Riêng tôi, theo kinh nghiệm suốt đời mục vụ, tôi luôn nhận thấy cách dọn đường của thánh Gioan Baotixita là cách sinh ra nhiều hiệu quả rất tốt. Nhất là tôi rất an tâm với cách đó, vì cách đó hợp với Phúc Âm nhất.

Bỏ cách đó, tôi e rằng sẽ gặp nguy. Bởi vì hiện nay, lòng người ta và lòng chúng ta dễ bị chìm xuống hố sâu chứa đựng những giá trị phù phiếm, hố sâu những khát vọng của cái tôi xác thịt, hố sâu những áp lực của muôn vàn thế lực phản Chúa.

Còn khi chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu và ở lại trong Người, chúng ta sẽ thấy Người là kho tàng sống động, mà ta cần gắn bó. Ta sẽ nếm được ở kho tàng đó niềm vui cứu độ, không gì sánh được.

Hiện nay, tình hình là rất phức tạp, lòng người cũng rất phức tạp. Để đối phó với các phức tạp, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên với Chúa Giêsu, trong lời nói, trong việc làm, nhất là trong cuộc sống tỏa sáng về sự từ bỏ tội lỗi và về sức sống thiêng liêng.

Xin hết lòng cảm ơn Đức cha Micae, Đức cha Giuse, quý cha và tất cả anh chị em về mọi nâng đỡ đã dành cho tôi.

Xin thánh Gioan Baotixita bầu cử cho chúng ta. 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm