Thứ Sáu, 03 Tháng Bảy, 2015 15:04

Vững lòng cậy tin vào Chúa

 

1.

Thời Chúa Giêsu, đã xuất hiện một quyền lực vô hình rất mạnh. Nó khống chế nhiều người. Nó biến chất các lề luật đạo đức. Nó đối đầu với chính Chúa Giêsu. Nó cản phá mọi công trình cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. Nó ngăn chặn việc phát triển Nước Trời.

Quyền lực đó là quỷ Satan.

2.

Quỷ Satan là một quyền lực hung dữ. Phúc Âm nói nhiều đến những người bị quỷ ám. Họ bị quỷ hành hạ dã man (x. Mt 8,28-34).

3.

Quỷ Satan là một quyền lực thông minh. Phúc Âm thuật lại Chúa Giêsu bị quỷ cám dỗ trong sa mạc. Cám dỗ của quỷ được thực hiện một cách thông minh, vừa hợp tâm lý, vừa dựa vào Kinh Thánh (x Mt 4,1-11).

4.

Quỷ Satan là một quyền lực mưu cao kế giỏi. Phúc Âm kể lại con đường thương khó của Chúa Cứu Thế. Trong đó quỷ đã lôi kéo được những người lãnh đạo tôn giáo và cả quần chúng có đạo đồng tâm nhất trí xin giết Chúa Giêsu (x. Lc 23,13-25).

5.

Quỷ là một quyền lực phá hoại bền vững. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn cỏ lùng. Chúa phán: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác thần. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ”. (Mt 13,37-39). Chúa muốn cứ để cỏ lùng và lúa cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa, lúa thì cho vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì quẳng vào lửa (x. Mt 13,40-43). Như vậy, quỷ được phép hoạt động bền vững cho tới tận thế.

6.

Quỷ là một quyền lực hoạt động ráo riết nhất trong lãnh vực đạo đức, theo chiều hướng phá hoại.

Quỷ đào tạo nhiều kẻ thông luật nên người đạo đức, nhưng đạo đức giả. Phúc Âm thánh Matthêu kể lại bảy lời “Khốn cho các ngươi” mà Chúa Giêsu nhắm thẳng vào các kinh sư và Pharisêu. Chúa gọi họ là những kẻ giả hình. Bên ngoài thì đạo đức, nhưng bên trong thì tội lỗi. Họ bị Chúa kết án.

7.

Quỷ hướng dẫn nhiều người đạo đức làm các việc đạo đức bình thường, nhưng với mục đích phô trương, nên mất hết công phúc. Phúc Âm thánh Matthêu ghi lại lời Chúa Giêsu quả quyết: Những người cầu nguyện, ăn chay, bố thí, với mục đích phô trương đều bị Chúa từ bỏ: “Chúng đã được phần thưởng rồi” (X Mt 6,1-6.16-18).

8.

Quỷ xúi nhiều người nổi tiếng làm những việc đạo đức phi thường, nhưng do ý riêng mình, nên bị Chúa xua đuổi. Chúa phán: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ rằng: Ta không hề biết các ngươi, hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7,22-23). Lý do là vì họ đã lạm dụng “nhân danh Chúa” mà làm những việc đạo đức kia, hoàn toàn theo ý riêng chứ không theo ý Chúa.

9.

Quyền lực của quỷ như thế là cực kỳ mạnh. Thánh Gioan có lần đã viết: “Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần” (1Ga 5,19).

Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với các thượng tế, lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến bắt Người một câu như khẳng định quyền lực của Satan đã đến giờ thắng thế: “Đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm” (Lc 22,53)

10.

Thắng thế của quyền lực Satan có lúc sẽ như phủ trùm thế giới, khi đạo đức xuống dốc trầm trọng. Chúa Giêsu thấy trước, nên đã cảnh báo: “Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu thoát” (Mt 24,12).

Quyền lực của Ác thần như thế là quá mạnh. Nó tàn phá đức tin một cách dữ tợn, đến nỗi Chúa Giêsu đã phải than thở: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc 18,8).

11.

Những gì đã xảy ra thời Chúa Giêsu, và những lời Chúa Giêsu phán về quyền lực của Satan phải kể là rất đáng ngại, khiến chúng ta phải đề phòng. Nếu biết như vậy, mà chúng ta vẫn dửng dưng, không tỉnh thức cầu nguyện, cậy tin vào Chúa, thì quả là Satan đang thắng lớn. Bởi vì nó đang và sẽ làm hết sức, để lôi linh hồn chúng ta xuống hỏa ngục.

Thế nhưng, cuộc chiến đấu với Ác thần Satan vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy Chúa Thánh Thần ðang hoạt động mạnh mẽ một cách âm thầm nơi rất nhiều tâm hồn tại Việt Nam hôm nay. Tôi thấy hy vọng trên quê hương Việt Nam là rất lớn. Xin đưa ra một ít dấu chỉ.

Đi tìm sự bình an trong thinh lặng ở những nơi thờ tự thinh lặng, đó là một hiện tượng rất phổ thông hiện nay.

Cảm được sự êm đềm nội tâm khi hiện diện trước một tượng ảnh thánh, đó là một sự kiện rất phổ biến lúc này.

Gặp gỡ được Đấng thiêng liêng một cách riêng tư, trong thinh lặng hồi tâm, đó cũng là một kinh nghiệm, mà nhiều người đã kể lại, nhất là khi tham gia những giờ cầu nguyện “Lòng thương xót Chúa”, “Đức Mẹ Mân Côi” và các thánh lễ.

Nếm được sự ngọt ngào thiêng liêng, khi sám hối một cách khiêm nhường, đó cũng là một khám phá thiêng liêng, mà nhiều người đang chia sẻ.

Âm thầm cứu giúp những người đau khổ, do tin vào Đấng giàu lòng thương xót sẽ vì thế mà ban phúc lành cho gia đình mình, đó cũng là một phong trào khá rộng rãi hiện đang được nhiều người hưởng ứng.

Cầu nguyện và hy sinh để cứu các linh hồn, đó cũng là một việc đạo đức đang được nhiều người thực hiện một cách sốt sắng.

Trở về với Chúa đang là biến cố lớn xảy ra khắp nơi.

12.

Ngoài ra, rất nhiều người Công giáo tại Việt Nam hôm nay đang làm chứng cho Chúa. Họ làm chứng bằng chính con người của họ. Con người hiền lành và khiêm nhường. Con người can đảm, xây dựng nền văn hóa của tình thương. Con người sống lương thiện, cố gắng chu toàn bổn phận và các liên đới trong cộng đoàn. Sự hiện diện của họ đã chính là một chứng từ.

13.

Những hiện tượng vừa kể trên đây là một cánh đồng hoa trái thiêng liêng rực rỡ, mà tôi gọi là do Chúa Thánh Thần. Đó là những mở đầu tốt, để sẽ còn đi xa hơn nữa trong việc mở rộng Nước Thiên Chúa tại Việt Nam yêu dấu của tôi.

Do vậy, cho dù quỷ Satan có vẻ như thắng thế ở nơi này, và lúc nọ, ngay trong nội bộ Hội Thánh, nhưng chung cuộc, Nước Tình Yêu của Thiên Chúa vẫn phát triển. Tuy lặng lẽ, nhưng sâu xa, bền vững.

Tôi luôn cậy tin ở Chúa, nhờ Mẹ Maria và với Mẹ Maria.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 9 năm 2013

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm