Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai, 2022 16:31

Chúa cứu tôi

 

1.

Mấy ngày nay, mắt tôi mờ hẳn. Sự kiện đó gây nhiều khó khăn cho tôi trong việc đọc sách và viết lách.

Tôi trình bày tình trạng đau buồn đó cho Đức Mẹ.

2.

Đức Mẹ dẫn tôi tới Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy nhiều điều mà trước đây tôi không nhìn thấy rõ đó là:

3.

Tôi cần được Chúa cứu khỏi tội lỗi, vì tôi là kẻ tội lỗi, mọn hèn, yếu đuối, mà không nhận ra mình như vậy.

4.

Chúa cứu tôi bằng sự khiêm nhường hiền từ của Chúa.

5.

Chúa Giêsu cứu tôi bằng sự Ngài đốt lên trong tôi lửa khao khát Chúa.

6.

Nếu gọi ngọn lửa khao khát Chúa là một tình trạng thao thức về Chúa, thì cũng không sai.

7.

Thực vậy, tôi luôn cảm thấy mình thao thức về Chúa.

Thao thức về Chúa là cảm thấy mình luôn cần Chúa.

8.

Chúa là hạnh phúc của tôi.

Chúa là gia nghiệp đời tôi.

9.

Bằng nhiều cách, Chúa Giêsu cho tôi hiểu được sự ngọt ngào của sự có Chúa trong tôi.

10.

Tôi cảm thức về sự Chúa Giêsu cứu tôi lúc này là rất mạnh.

Tôi tin Chúa Giêsu đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để phạt tôi.

11.

Chúa Giêsu dạy cho tôi thấy hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa.

12.

Hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa và hãy biết cho đi tình thương cứu độ mà Chúa ban cho mình.

13.

Chúa Giêsu dạy cho tôi thấy:

Tôi cần được Chúa tha thứ tội lỗi, cần được Chúa cứu khỏi lửa hỏa ngục, nhưng được lên Thiên đàng.

14.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương tha tội chúng con

+ Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục

+ Xin thương đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn

+ Người cần đến lòng thương xót Chúa hơn cả là chính tôi đây. Chính Chúa đang cứu tôi. 

 

“... Tôi cảm thức về sự Chúa Giêsu cứu tôi lúc này là rất mạnh.
Tôi tin Chúa Giêsu đến với tôi, để cứu tôi, chứ không để phạt tôi.
Chúa Giêsu dạy cho tôi thấy hãy biết đón nhận tình thương cứu độ của Chúa...”

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm