Thứ Sáu, 28 Tháng Giêng, 2022 14:30

Dịp cuối năm và dịp cuối đời, Đức Mẹ tha thiết khuyên dạy tôi hãy cảm tạ chúa vì ơn Chúa đã cứu tôi

 

1.

Ðức Mẹ đang giúp tôi nhìn lại đời mình. Tôi đang thấy rất rõ: Suốt đời tôi đã được Chúa cứu.

Ở đây, chỉ xin nói về sự Chúa đã cứu tôi trong lãnh vực tiềm thức và vô thức.

2.

Trong lãnh vực ý thức, tôi thường kiểm soát được tôi. Nhưng trong lãnh vực tiềm thức và vô thức, tôi không điều khiển được tôi.

3.

Tất nhiên, những ước muốn xấu trong vô thức và trong tiềm thức thì không kể là tội. Nhưng chúng vẫn có thể trở thành một lực lượng xấu rất dễ Satan lợi dụng.

4.

Do vậy, sự tôi được Chúa cứu trong lãnh vực tiềm thức và vô thức phải kể là một ơn rất trọng, Chúa thương ban.

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.” - Hội Mẹ  Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

5.  

Chúa cứu tôi, nhưng chính tôi cũng phải cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Cộng tác là quan trọng nhất tôi phải chiến đấu với chính mình.

6.

Chiến đấu nội tâm là một cuộc chiến cam go, mà Thánh Phaolô đã mô tả một cách thân thương:

“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7, 19).

“Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7, 24-25a).

7.

Chiến đấu với chính mình là đòi hỏi rất khó. Nhưng tôi không chiến đấu một mình. Có Ðức Mẹ chiến đấu cùng với tôi. Có Chúa chiến dấu cùng với tôi.

8.

Tôi cũng còn được Hội Thánh Chúa cùng chiến đấu với tôi.

Tôi nhận ra Hội Thánh cùng chiến đấu với tôi. Khi tôi gặp nhiều người của Hội Thánh an ủi tôi, nâng đỡ tôi. Họ mang lại cho tôi sự bình an của Chúa.

9.

Ðặc biệt, Hội Thánh tha thứ cho tôi, Hội Thánh cùng với Chúa xóa tội cho tôi.

10.

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Ðó là lời hằng ngày mang lại cho tôi sự an ủi lớn lao, có sức thay đổi tôi một cách mạnh mẽ mà nhẹ nhàng.

11.

Một điều sau cùng tôi xin phép được chia sẻ ở đây, đó là sự tôi khát khao Chúa. Và Chúa đã và đang cứu tôi khỏi sự khao khát đó, bằng sự chính Chúa đến gặp tôi, ở lại với tôi.

12.

Ðến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm