Thứ Tư, 13 Tháng Tư, 2022 17:53

Đức Mẹ an ủi tôi

1.

Lúc này, tôi cần đủ thứ. Nhưng sự tôi cần hơn cả, đó là sự an ủi.

Tôi thấy nhiều người cũng như vậy.

Chúng tôi coi an ủi là nhu cầu rất cần cho cuộc sống hiện nay.

2.

Tôi đem nhu cầu đó trình bày với Ðức Mẹ. Ðức Mẹ trả lời: Mẹ đã và đang an ủi những ai hoán cải mình, để theo Mẹ sống lời “Xin vâng”.

3.

Nghe vậy, tôi xin Mẹ cho tôi thấy: Tôi có hoán cải mình để sống lời Xin vâng, như Mẹ muốn không? Thì Mẹ cho tôi thấy: Tôi rất yếu đuối, có nhiều thiếu sót. Nhưng khi biết sám hối, thì Mẹ không từ chối an ủi tôi.

4.

Thực sự, Ðức Mẹ an ủi tôi suốt đời sống ơn gọi của tôi.

5.

Nhờ được Mẹ an ủi, tôi có những cái nhìn rất đơn sơ, về Chúa, về Hội Thánh, về những người ngoài Hội Thánh, về những kẻ khổ đau, về những ai lầm lạc.

 

6.

Ðơn sơ là không phức tạp, không rắc rối.

Gương đơn sơ xưa nhất là Ðức Mẹ.

Gương đơn sơ gần nhất là thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.

 

7.

Tôi thấy hoán cải mình để trở nên người đơn sơ theo ý Chúa là chuyện không dễ chút nào.

 

8.

Tình hình lúc này là rất phức tạp, khiến con người khó mà sống đơn sơ được.

 

9.

Tuy nhiên, tôi được Ðức Mẹ dạy là: Chính vì tình hình rất phức tạp, nên các con của Mẹ càng cần phải sống đơn sơ.

Ðơn sơ là hãy tập trung vào những gì căn bản, bỏ đi những gì không cần đối với tình hình lúc này.

 

10.

Muốn được như vậy, người môn đệ Chúa cần có ơn phân định, đôi khi cũng cần đến ơn tiên tri.

11.

Ðức Mẹ đang an ủi Hội Thánh tại Việt Nam lúc này, khi ban cho nhiều môn đệ Chúa nơi này nơi nọ được ơn phân định và ơn tiên tri.

12.

Tuy nhiên, quỷ Satan lại đang dùng nhiều cách, để quấy phá ơn phân định và ơn tiên tri.

Ðó là chuyện có thực.

Xin hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

13.

Xưa, tại tiệc cưới Cana, Ðức Mẹ đã nói với Chúa Giêsu: “Nhà này hết rượu rồi”. Nể lời Ðức Mẹ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước trở thành rượu.

14.

Nay, tôi cũng đang nghe thấy Ðức Mẹ nói về nơi này nơi nọ tại Hội Thánh Việt Nam: “Nhà này hết ơn phân định, hết ơn tiên tri, hết ơn an ủi rồi”.

Tôi thấy Chúa Giêsu đang làm phép lạ cho những nơi đó. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm