Thứ Tư, 15 Tháng Mười Hai, 2021 14:16

Ðức Mẹ giúp tôi mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

1.

Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi hỏi Mẹ tôi nên mừng lễ đó thế nào. Thì Ðức Mẹ trả lời:

“Mẹ đã được Chúa cứu, để Mẹ cứu con và bao người khác.

Cũng vậy, con được Mẹ cứu, để con cứu nhiều người khác”.

Lời Ðức Mẹ nói trên đây soi sáng cho tôi phân chia đời tôi ra hai phần:

2.

Phần thứ nhất là đời tôi được Ðức Mẹ cứu.

Tôi được Ðức Mẹ cứu. Hình ảnh Chúa Giêsu vác con chiên lạc trên vai cũng là hình ảnh Ðức Mẹ ẵm tôi vào lòng Mẹ.

Mẹ ẵm lấy tôi, để cứu tôi khỏi những nguy nan phần xác, phần hồn.

Hoàn cảnh càng bi đát, Mẹ càng cứu tôi một cách rõ ràng.

Mẹ cứu tôi một cách hồn nhiên, không do tôi có công phúc gì.

Mẹ Vô Nhiễm | Giáo Phận Bà Rịa

3.

Còn tôi, tôi coi Mẹ là tất cả. Không ai thay thế được Mẹ. Càng yếu đuối, tôi càng ôm chặt lấy Mẹ.

4.

Bây giờ đến phần thứ hai.

Tôi được Ðức Mẹ cứu, để tôi cứu người khác.

Thực sự, tôi rất muốn cứu người khác. Cứu người khác, là một thao thức, một khao khát của tôi.

Tôi không ngừng phấn đấu, để cứu người khác.

5.

Nhưng tôi cảm nhận rất rõ. Cứu người khác vẫn chỉ luôn là một hy vọng, một ước mơ tha thiết. Chứ thực tế, tôi không dám nhận mình đã cứu được ai.

6.

Hơn nữa, Ðức Mẹ khuyên tôi một lời giống như Thánh Gioan tông đồ đã viết xưa trong cuối thư thứ nhất của Ngài: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần” (1Ga 5, 21).

7.

Thời Thánh Gioan đã có nhiều tà thần. Thời nay, Ðức Mẹ cho tôi thấy các tà thần đang hoạt động mạnh khắp nơi, ngay trong chính các cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam hôm nay.

8.

Do vậy, trong dịp mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm năm nay, Ðức Mẹ khuyên tôi hãy cầu xin Chúa cứu các tín hữu khỏi các cạm bẫy mà các tà thần đang đặt khắp nơi, ngay trong chính các cộng đoàn đức tin.

9.

Cạm bẫy nguy hiểm nhất, mà ác thần đang dùng, đó là xúi người ta tin mình cứu được người khác, mà không cần đến Ðức Mẹ và đến Chúa.

10.

Như vậy, để mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi sẽ suy nghĩ nhiều về ơn:

“Ðức Mẹ đã cứu tôi, để tôi cứu người khác”. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm