Thứ Bảy, 08 Tháng Giêng, 2022 17:00

Ðức Mẹ khuyên tôi hãy chú trọng nhiều hơn đến ơn sám hối

 

1.

Mùa Giáng Sinh, tôi xin Ðức Mẹ cho tôi và những người thân yêu của tôi rất nhiều ơn lành phần hồn phần xác.

Ðức Mẹ tỏ vẻ rất vui, được tôi cầu xin Mẹ với tâm tình người con hết lòng phó thác mình cho Mẹ.

Ðột nhiên có một lúc, Ðức Mẹ khuyên tôi thế này:

2.

“Con hãy là người sám hối và rao giảng sự sám hối”.

Rồi, Ðức Mẹ cho tôi thấy: Sám hối là một ơn rất cần, nhưng lại rất khó. Mình tưởng mình sám hối đúng nhưng thực sự là rất sai trước Chúa.

Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội | XIN CỨU GIÚP CÁC LINH HỒN

3.

Hơn nữa, sám hối sai đó lại càng thêm tội, do mình sám hối để phô trương chính mình.

4.

Dùng sám hối để phô trương chính mình, đó là việc làm thiếu đạo đức, mà quỷ Satan đang lôi kéo nhiều người, với mục đích lôi họ xuống hỏa ngục, đồng thời cũng để phá Hội Thánh Chúa.

5.

Do vậy, mỗi lần Ðức Mẹ hiện ra ở Lộ Ðức, ở Fatima, Ðức Mẹ đều kêu gọi sám hối.

6.

Ðức Mẹ khuyên dạy tôi rất rõ: “Thời điểm này, con hãy là người sám hối, và rao giảng sự sám hối. Mà phải là sám hối đúng, thực chất Phúc Âm”.

7.

Rồi, Ðức Mẹ dắt tôi đến những gương sáng về sám hối được ghi trong Phúc Âm, như thánh Maria Madalena, thánh Phêrô, thánh Phaolô.

“...Đức Mẹ khuyên dạy tôi rất rõ: “Thời điểm này, con hãy là người sám hối, và rao giảng sự sám hối. Mà phải là sám hối đúng, thực chất Phúc Âm”...”

8.

Thêm vào đó, Ðức Mẹ chỉ cho tôi gương sáng về sám hối ngay nơi nhiều người mà tôi được gặp, thí dụ Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

9.

Thêm vào đó, Ðức Mẹ cảnh giác tôi về nguy cơ làm chứng cho Chúa bằng những việc làm thiếu sám hối thực chất.

10.

Ðức Mẹ cũng đang cho tôi thấy tại địa phương này, nơi tôi đang phục vụ, người không Công giáo đều rất nhạy bén với sám hối, coi sám hối là dấu chỉ, để họ phân biệt ai là người họ tin tưởng được.

11.

Do vậy, ơn mà tôi tha thiết cầu xin với Chúa lúc này cho tôi, cho các tín hữu, nhất là cho các giáo sĩ, đó là ơn biết sám hối.

12.

Sám hối là yếu tố đưa chúng ta tới bình an, tới hạnh phúc đích thực.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm