Thứ Tư, 19 Tháng Giêng, 2022 15:40

Ðức Mẹ khuyên tôi: Hãy cầu nguyện như kẻ tội lỗi trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã mô tả xưa

1.

Vâng lời Ðức Mẹ, tôi mở Phúc Âm Thánh Luca, thì đọc thấy như sau:

“Ðức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.

2.

Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”.

3.

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

A Pharisee and a tax collector praying

 

4.

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18, 9-14).

5.  

Ðức Mẹ khuyên tôi hãy dùng bài Phúc Âm trên đây, để thanh luyện mình. Hãy tỉnh thức xa tránh sự đưa mình lên bằng bất cứ hình thức nào.

6.

Rất có thể, tôi không chủ ý đưa mình lên, nhưng do vô tình, không tỉnh thức, nên để mình bị Satan đưa vào bẫy kiêu ngạo, lúc nào mà không hay biết.

7.

Thánh Phêrô quả quyết: “Chúa chống lại kẻ kiêu căng, và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5, 5).

8.

Khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường, là sứ điệp Chúa gởi tới các môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay.

9.

Tôi rất vui mừng, thấy sứ điệp khiêm nhường đang được nhiều môn đệ Chúa đón nhận. Họ đang là gương tốt để tôi noi theo.

10.

Sống khiêm nhường không là chuyện dễ. Nhưng dù khó, chúng ta hãy vững bước thực hiện, nhờ vào ơn Chúa.

11.

Riêng tôi, khi cầu nguyện cho mình, tôi chỉ tha thiết xin Chúa cứu tôi khỏi lửa hỏa ngục, xin thương cho tôi được lên thiêng đàng.

12.

Nếu ai muốn gặp tôi, thì hãy tìm tôi trong vực sâu sám hối. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm