Thứ Tư, 16 Tháng Hai, 2022 13:58

Hãy nghe Đức Mẹ báo tin

 

1.

Ðầu năm, tôi xin Ðức Mẹ Maria ban quà cho các con của Mẹ.

2.

Riêng tôi, tôi nhận được món quà bất ngờ. Ðó là Mẹ dẫn lòng trí tôi đến Fatima. Rồi Mẹ tha thiết nói: “Những gì Mẹ đã báo trước tại đây, nay đang xảy ra. Mẹ báo trước về những sự kiện khủng khiếp sẽ xảy đến cho nhân loại, cho Hội Thánh, cho Ðức Giáo Hoàng. Những khủng khiếp đó sẽ chỉ được giảm bớt, nếu người ta vâng lời Mẹ, mà sám hối và gắn bó với Mẹ bằng kinh Mân Côi, và tôn sùng Trái tim Mẹ”.

3.

Qua những gì Ðức Mẹ vừa làm cho tôi, tôi hiểu người môn đệ Chúa lúc này phải coi việc cảnh báo là một việc nên làm, phải làm.

Mẹ Maria qua Kinh Thánh và nghiên cứu lịch sử - Tạp chí đặc biệt

4.

Cảnh báo theo những gì Ðức Mẹ đã cảnh báo ở Fatima, đó là việc mà nhiều tín hữu tại Việt Nam đang thực hiện lúc này dưới nhiều hình thức.

5.

Tôi thấy không gì khó bằng việc cảnh báo. Nhưng không nên vì ngại khó mà bỏ cảnh báo.

6.

Phải coi thời điểm cảnh báo là chính lúc này, kẻo sẽ quá muộn.

7.

Thời đại lúc này loan tin về số tử vong tăng lên từng giờ từng phút. Nếu những người tử vong đó được biết Ðức Mẹ là người mang lại cho họ ủi an, thì họ sẽ rất mừng. Thế thì, tại sao chúng ta không báo cho họ tin đó.

Hãy làm ngay, kẻo sẽ quá muộn.

8.

Ðức Mẹ đang báo tin cho tôi về lòng thương xót Chúa. Tôi được an ủi. Tôi sống phó thác. Tôi xin báo tin đó cho mọi người, để chúng ta cùng đồng hành trong niềm tin vào Chúa, nhờ Ðức Mẹ.

9.

Ðối với tôi, cuộc sống là một chuyến đi, mỗi ngày là một chuyến đi.

10.

Tôi không đi một mình, mà luôn đi với Hội Thánh, với Ðức Mẹ, với Chúa.

11.

Tôi được Hội Thánh, Ðức Mẹ, và Chúa đồng hành và báo cho tôi những tin cần thiết, từng giờ, từng phút.

12.

Chuyến đi như vậy là đông đảo, là đầy đủ, là tốt đẹp. Nhưng người mà tôi ôm chặt lấy, chính là Ðức Mẹ.

13.

Chuyến đi càng nhiều báo động, tôi càng ôm lấy Ðức Mẹ chặt hơn. Bởi vì tôi yếu đuối, tội lỗi. Ôm lấy Mẹ, tôi được an tâm.

14.

Tôi được an tâm, nhất là có Mẹ, tôi được Mẹ dạy bảo những gì nên làm, và không nên làm trong từng thời điểm cụ thể.

15.

Ðức Mẹ bảo cho tôi những khủng khiếp và những cứu độ. Tôi xác tín: Ðức Mẹ cũng đang báo cho nhiều người như vậy. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm