Thứ Hai, 18 Tháng Chín, 2023 06:00

Khôn ngoan và biết lo liệu

 

1.

Tình hình lúc này đang chuyển biến khó khăn về mọi phương diện.

Tôi xin Đức Mẹ dạy tôi phải làm gì trước tình hình đó?

2.

Đức M dạy tôi thế này:

Con hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho con biết thích ứng với những gì đang và có thể sẽ xảy ra mà hậu quả thì khó lường.

3.

Vâng ý Đức Mẹ, tôi xin Chúa Thánh Thần thương hướng dẫn tôi.

Đọc li by ơn Chúa Thánh Thn thì tôi nhn ra:

Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho tôi về ơn Khôn Ngoan và ơn Biết Lo Liệu.

4.

Được đánh động, tôi hi Đức M:

Thế nào là khôn ngoan?

Thế nào là biết lo liệu?

5.

Đức M tr li:

Chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy,

đâu khôn ngoan,

đâu biết lo liu,

cho những ai khiêm nhường.

6.

Thánh Phêrô đã quả quyết như thế một cách mạnh mẽ:

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5, 5)

7.

Do vậy, Đức Mẹ dạy tôi:

Lúc này hơn bao giờ hết, con phải sống khiêm nhường.

Hãy tránh xa bất cứ điều tự hào nào.

8.

Khiêm nhường và tự hạ như thánh Phaolô:

“Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7, 24).

9.

Khiêm nhường và thích ứng như thế:

Đó là khôn ngoan.

Đó là biết lo liu.

10.

Đức M dy:

Tôi cần cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu của mình:

Ơn khôn ngoan.

Ơn biết lo liu.

11.

Nhưng cần thận trọng và phân định:

Khôn ngoan và biết lo liệu theo Thánh Ý Chúa.

Vì, ma quỷ dùng mọi thủ đoạn phá hoại Hội Thánh, làm cho người ta nhầm lẫn khôn ngoan và lo liệu theo kiểu thế gian.

12.

Tôi cầu xin cho mọi người:

Biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn,

để được ơn khôn ngoan và biết lo liu theo Thánh Ý Chúa

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm