Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai, 2022 16:34

Linh mục, người con của Đức Mẹ

 

1.

Mỗi khi nghe tin có thánh lễ phong chức linh mục, lòng tôi lại có những thao thức.

2.

Tôi tham dự một cách âm thầm, với những suy tư và lời cầu nguyện riêng tư.

3.

Cái riêng tư của tôi là nhận thức sâu sắc về tình hình hiện nay là rất phức tạp.

4.

Nên các tân linh mục được chịu chức hôm nay cần mang một dấu ấn đặc biệt, giúp cho mình được lên đường  phục vụ một cách có ý thức đặc biệt.

5.

Dấu ấn đặc biệt, mà tôi cầu xin cho các tân linh mục là: Họ hãy là những linh mục của Ðức Mẹ.

6.

Linh mục, người con của Ðức Mẹ, lúc này, tại Việt Nam hôm nay, phải thế nào?

Thưa:

7.

+ Họ sống ơn khiêm nhường và đơn sơ trong tâm hồn.

8.

+ Họ yêu thương và quảng đại với mọi người, đặc biệt là với những người nghèo khó.

9.

+Họ biết tặng hiến cho cộng đoàn sự bé nhỏ của mình.

10.

Như xưa, Ðức Mẹ đã là người đầy tớ nghèo nàn bé nhỏ được Chúa đoái thương cách đặc biệt, thì nay linh mục con Ðức Mẹ cũng hãy theo gương Mẹ, mà sống như vậy.

11.

Ðức Mẹ, đã chiến thắng Satan, nhờ đời sống khiêm nhường khó khăn của người nữ tỳ của Chúa.

Nay, muốn chiến thắng Satan, các linh mục hãy bước theo Mẹ, mà sống như vậy.

12.

Mong các tân linh mục hãy lên đường, mang theo dấu ấn của Ðức Mẹ. Dấu ấn này sẽ nâng đỡ họ rất nhiều. n

“... Như xưa, Ðức Mẹ đã là người đầy tớ nghèo nàn bé nhỏ được Chúa đoái thương cách đặc biệt, thì nay linh mục con Ðức Mẹ cũng hãy theo gương Mẹ, mà sống như vậy...”

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm