Thứ Bảy, 26 Tháng Tám, 2023 07:11

Nâng tâm hồn lên với Chúa1.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa qua. Tôi xin Đức Mẹ thương dạy tôi nên làm gì?


2.

Đức M nói: Con hãy nâng tâm hồn lên với Chúa.


3.

Tôi hỏi Mẹ: Con sẽ nâng tâm hồn con lên với Chúa như thế nào?

Đức M tr li: Con hãy nhớ lại những gì đã được làm cho con để con ý thức về một đời sống hướng thượng - nâng tâm hn lên vi Chúa.


4.

Tôi nhớ lại, tôi thực đã được dạy, được nhắc nhở và qua tha nhân. Tôi ý thc, cuộc đời tôi là một chuỗi sự kiện nhắc nhở rằng tôi cần nâng tâm hn lên vi Chúa.


5.

Chuỗi sự kiện ấy như sau:

Thứ nhất, từ rất nhỏ, mẹ thân sinh là người đầu tiên đã dy tôi: “Con hãy luôn nhớ Chúa luôn ở trước mặt con”.

Thứ hai, thời đi học, tôi được Bề Trên cho học ở trường Notre Dame tại Nam Định. Tại đó, các sư huynh mà chúng tôi quen gọi là các Frère. Cứ mỗi 30 phút, các Frère sẽ báo kẻng và nhắc: “Chúng ta hãy nhớ Chúa trước mặt”.

Thứ ba, sau này, tôi thường được một số nữ tu dòng Chúa Quan Phòng nhắc cho tôi về việc nâng tâm hồn lên tới Chúa qua Tin Mừng:

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là Ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.” (Lc 1,76).

Thứ tư, qua những người có nhiệm vụ phục vụ tôi, bằng nhiều cách và qua đời sống tế nhị của họ, đã nhc cho tôi v vic nâng tâm hn lên vi Chúa.


6.

Thực,

Qua việc nhớ lại và sự nhắc nhở khéo của tha nhân, tôi đã và đang nâng tâm hn lên vi Chúa.

Tôi khao khát Chúa.


7.

Không ai gần Chúa bằng Mẹ, tôi nâng lòng mình lên cùng Chúa và cùng M: Xin Mẹ an ủi và gìn giữ để tôi và quý vị sẽ luôn nhớ và thực hành nâng tâm hồn lên với Chúa. 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm