Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, 2018 09:41

Này con đây (Lc 1, 38)

1.

Nhân lễ mừng kính Sinh nhật Đức Mẹ Maria, tôi hết lòng xin Đức Mẹ ban cho tôi một món quà.

Tôi cứ tưởng món quà của Đức Mẹ sẽ là niềm vui này niềm vui nọ thuộc lãnh vực vật chất. Sau cùng, tôi mới nhận được quà Mẹ ban. Quà đó là chính Mẹ.

2.

Mẹ là ai?

Mẹ cho tôi thấy Mẹ đơn giản chỉ là: “Này con đây”.

Mẹ luôn hiện diện trước Chúa, Mẹ luôn hướng lòng lên Chúa, Mẹ đợi chờ tất cả nơi Chúa.

3.

“Này con đây”. Tâm tình của Mẹ được ví như người nữ tỳ luôn luôn nhìn vào bàn tay bà chủ, mà thánh vịnh đã mô tả: “Như mắt người đầy tớ nhìn vào bà chủ, mắt con cũng hướng về Chúa là Đấng xót thương con như vậy” (Tv 122, 2).

4.

“Này con đây”. Quan tâm duy nhất và sâu xa nhất của Mẹ là đón nhận ý Chúa, để thực thi ý Chúa.

5.

“Này con đây”, từ thẳm sâu tâm hồn, Mẹ nói với Chúa là Mẹ biết Chúa đã thương Mẹ. “Người đã đoái thương đến phận hèn người nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 48).

6.

“Này con đây”. Mẹ biết chắc chắn Chúa nhìn Mẹ. Mẹ nhìn Chúa đang nhìn Mẹ, cái nhìn của Chúa đang biến đổi Mẹ.

7.

“Này con đây”. Chúa biến đổi Mẹ bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa. Thiên Chúa là Tình yêu, Thiên Chúa là Ánh sáng. Với Ánh sáng và Tình yêu cứu độ, Chúa làm cho Mẹ trở thành người đầy ơn phúc, như lời thiên thần đã nói với Mẹ: “Kính chào bà đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28).

8.

“Này con đây”. Mẹ biết mình được Chúa thương biến đổi, do lòng thương xót Chúa, nên Mẹ hết sức khiêm nhường và nghèo khó. Khiêm nhường và nghèo khó là hai đặc điểm của Mẹ.

9.

“Này con đây”. Mẹ nhận biết mọi ơn Mẹ nhận được đều là ơn nhưng không Chúa ban, chứ không do công phúc nào của Mẹ.

10.

“Này con đây”. Mẹ nhận biết đời Mẹ và mọi biến cố xảy ra nơi Mẹ đều do lòng thương của Chúa, chứ không phải do định mệnh hoặc do bất ngờ nào.

11.

“Này con đây”. Mẹ sẵn sàng để Chúa dùng Mẹ tùy theo ý Chúa. Tin nơi Mẹ là phó thác tuyệt đối mình nơi Chúa. “Xin vâng theo như lời của Chúa” (Lc 1, 38).

12.

“Này con đây”. Mẹ trở nên ngoan ngoãn để Chúa dùng trong tay Chúa. Ngoan ngoãn là mau lẹ và tế nhị.

13.

“Này con đây”. Mẹ ra khỏi chính mình, để cảm tạ Chúa một cách khiêm tốn, tin tưởng. “Linh hồn con tung hô Chúa” (Lc 1, 46).

14.

“Này con đây”. Giờ đây, tôi rất vui được cùng với Mẹ mà nói với Chúa: “Này con đây”. Đó là lời kinh vắn tắt của tôi. Đó là của lễ nhỏ bé tôi dâng. Đó là tất cả ơn gọi phục vụ của tôi.

15.

“Này con đây”. Đó là nguyện ước của tôi cho mọi con cái Mẹ. Họ sẽ sống như thế, và sẽ chết như thế.

Xin Mẹ giúp mọi con cái Mẹ.

16.

“Này con đây”. Đó cũng là lời đáp lại của hai Đức cha thân yêu của tôi, Giuse Trần Xuân Tiếu, Giuse Trần Văn Toản và của nhiều người thân của tôi, mỗi khi tôi gọi các ngài. Chỉ vắn tắt thế thôi cũng đủ cho tôi thấy Chúa ở giữa chúng tôi, và Đức Mẹ cũng đang nâng đỡ dắt dìu chúng tôi.

17.

“Này con đây”. Đó là chìa khóa tôi dùng để mở lòng ra, đón nhận những trận mưa hoa hồng Mẹ ban xuống cho tôi.

18.

“Này con đây”. Đó là dấu chỉ của những ai được Chúa chọn, để thuộc về Mẹ Maria, trong tình hình phức tạp hiện nay.

Xin cảm tạ Mẹ với tất cả tấm lòng người con bé nhỏ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm