Thứ Bảy, 05 Tháng Ba, 2022 07:00

Nguồn vui sống của tôi là Chúa

 

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận thấm thía điều này. Tôi được như hôm nay là nhờ Chúa.

2.

Chúa đến với tôi qua Lời Chúa, các phép Bí tích.

+ Chúa đến với tôi qua Hội Thánh.

+ Chúa đến với tôi qua gia đình.

+ Chúa đến với tôi qua Tổ quốc Việt Nam.

+ Chúa đến với tôi qua các biến cố lịch sử.

+ Chúa đến với tôi qua những tấm lòng.

Chúa đến với tôi mọi ngày, mọi giờ, mọi phút.

Chúa đến với tôi, nhất là khi tôi cô đơn, tưởng mình bị nhiều người xa tránh, ruồng bỏ.

Nguồn Sống Hy Vọng: Lời Chúa: Thứ Tư 02.03.2016 Tuần III Mùa Chay – Năm C

3.

Ðiều quan trọng Ðức Mẹ luôn nhắc bảo tôi là : Hãy đón tiếp Chúa.

4.

Hãy đón tiếp Chúa bằng niềm tin.

5.

Tôi tin Chúa đến với tôi như người cha đến với người con của mình.

6.

Tôi tin Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót. Tình yêu của Chúa luôn mới, với những sáng kiến mới, qua những con đường mới.

7.

Ðức Mẹ cho tôi thấy đời tôi sẽ luôn gặp những gian nan mới, đòi phải có những phấn đấu mới.

8.

Ðức Mẹ cho tôi thấy tôi sẽ luôn gặp những đau khổ mới, đòi tôi phải có những lời cầu nguyện mới.

9.

Tôi ngoan ngoãn vâng theo Ðức Mẹ. Tôi bám vào Chúa một cách tuyệt đối. Và hiện giờ tôi cảm nhận thấy thế này:

10.

+ Chúa luôn sống gần gũi với tôi.

+ Chúa luôn chia sẻ tình yêu thân mật với tôi.

+ Chúa luôn cho tôi cảm thấy chắc chắn: Ai tìm nương tựa vào Chúa sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng.

11.

Lúc này, tôi nương tựa vào Chúa hơn bao giờ hết. Bởi vì tôi biết tôi đang bước vào một tình hình rất phức tạp, cực kỳ nguy hiểm.

12.

Nương tựa của tôi vào Chúa được thực hiện một cách quyết liệt nhưng hồn nhiên. Thí dụ.

Tôi gặp gỡ Chúa, qua những lời cầu vắn tắt, hoặc qua những cái nhìn đầy tin tưởng hướng về Chúa.

13.

Niềm an ủi lớn của tôi lúc này là tôi gặp được chính Chúa.

14.

Tôi cảm nhận rõ ràng.

Chúa yêu thương tôi. Chúa cứu tôi bằng những phương án hiệu nghiệm theo lòng thương xót của Chúa.

15.

Chúa cứu tôi ở đời này, và sẽ cứu tôi ở đời sau.

16.

Chúa cứu tôi, và qua đó Chúa cũng cứu những người thuộc về tôi.

17.

Chúa cứu tôi, và qua đó Chúa cũng sẽ cứu mọi đồng bào thiện chí của tôi.

18.

+ Chúa đã cứu.

+ Chúa đang cứu.

+ Chúa sẽ cứu.

Ðó là niềm tin của tôi.

19.

Niềm tin đó chính là điều Ðức Mẹ tha thiết dạy tôi lúc này.

20.

Niềm tin đó cũng chính là điều Ðức Mẹ khẩn thiết mong được mọi con cái của Mẹ thực hiện lúc này.

21.

Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng nghe thấy Ðức Mẹ nói với tôi: “Chúa ở cùng con”. Tôi vui sướng về lời chào chúc vắn tắt đó.

22.

Mấy ngày nay, lúc nào tôi cũng chào chúc mọi người thân của tôi: “Chúa ở cùng anh chị em”. Tôi tin lời chào chúc đó của tôi là một lời cầu đem lại bình an.

23.

Chúa ở với chúng ta, đó là nguồn vui sống của chúng ta trên chặng đường đầy gian nan khốn khó hiện nay. Ðó là hơi thở của chúng ta.

24.

Nhờ có Chúa ở với tôi, mà mỗi ngày tôi nhặt được nhiều mảnh nhỏ hạnh phúc rải khắp cuộc đời này.

25.

Trong phòng tôi, có treo bức ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Qua bức ảnh đó, Ðức Mẹ nhắc cho tôi điều này: Cứu giúp, cứu độ là điều cần nhấn mạnh trong mục vụ, trong tu đức, trong truyền giáo, nhất là khi tình hình gặp gian nan khốn khó.

26.

Lúc này, tôi nghe từ khắp nơi tiếng cầu cứu. Vì thế, sẽ là vô cảm, vô tâm, nếu phụng vụ của chúng ta cứ nhởn nhơ với những khuôn khổ hô hào hoan lạc. 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm