Thứ Tư, 22 Tháng Hai, 2023 16:37

Sống như làn gió nhẹ

 

1.

Mấy ngày nay, tôi hay nghe trong hồn tôi một tiếng hát lạ sau đây: “Trọn đời con như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.

 

2.

Cùng với tiếng hát lạ đó, tôi gặp nhiều người đến với tôi một cách rất dễ thương.

Họ như làn gió nhẹ, thổi ủi an vào tôi, để cứu tôi.

3.

Họ thuộc nhiều lãnh vực đạo đời

Thực sự họ đã và đang ủi an tôi rất nhiều. Tôi rất cảm ơn họ!

 

4.

Từ thực tế đó, Đức Mẹ khuyên dạy tôi: “Con cũng hãy là làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau”.

 

5.

Mẹ nói thêm:

“Những kẻ khổ đau hiện giờ là một số rất đông, con hãy đến với họ như làn gió nhẹ, thổi ủi an vào cuộc đời họ”.

 

6.

“Chính con đã và đang được nhiều người đến với con để cứu con một cách dịu dàng. Họ đến như làn gió nhẹ”.

 

7.

Mẹ khuyên tôi:

“Con cũng hãy đến với những kẻ khác một cách dịu dàng như làn gió nhẹ”.

 

8.

Tôi xin Đức Mẹ thương giúp tôi thực hiện điều Mẹ khuyên dạy tôi.

Thực vậy, sống như làn gió nhẹ, thổi ủi an đến những kẻ khổ đau là chuyện không dễ chút nào.

 

9.

Đức Mẹ khuyên tôi thêm:

“Khi con đến với người khác một cách dịu dàng như làn gió nhẹ thì con hãy tin là mình đang đến với Chúa Giêsu”.

 

10.

Chúa Giêsu đã nói rõ: đến ngày phán xét chung, Chúa kể những ai thương cứu người khác là thương cứu chính Chúa.

 

11.

Từ những gì tôi vừa chia sẻ, tôi cảm tạ Chúa đã cứu tôi bằng cách thương giúp tôi sống như một làn gió nhẹ.

Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi sống như một làn gió nhẹ.

 

12.

Xin hết lòng cảm ơn Chúa. Cũng xin hết lòng cảm ơn những ai đã và đang giúp tôi sống như làn gió nhẹ.

 

13.

Riêng tôi, sống như làn gió nhẹ còn là sống trên con đường trở về với Chúa.

Thực vậy, ơn mà Đức Mẹ thường khuyên tôi cầu xin với Chúa đó là luôn trở về với Chúa.

Vâng ý Mẹ, tôi xin Chúa cho tôi ơn đó, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.

 

14.

Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người, hạnh phúc nào hơn.

Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui sầu, ủi an nào hơn.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm