Thứ Bảy, 06 Tháng Giêng, 2018 16:05

Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội

1.

Trong thời gian gần đây, tôi đau đớn và mệt mỏi, nên không thích và cũng không thể cầu nguyện bằng những kinh dài.

Kinh vắn, mà tôi hay đọc, để cầu nguyện, nhất là lúc này, là kinh: “Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử”.

2.

Tôi đến với Ðức Mẹ với tư cách mình là kẻ có tội. Nhận thức mình là kẻ có tội, chỉ là thế thôi, với tâm tình sám hối, và với niềm tin Ðức Mẹ là nơi trú ẩn của những người tội lỗi.

3.

Tôi nghe Ðức Mẹ trả lời tôi, Mẹ nói với tôi lời xưa Chúa đã nói với dân Israel: “Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban ơn bình an cho con” (Ds 6, 22-27).

4.

Quả thực, tôi cảm nhận được sự Chúa chúc lành và gìn giữ tôi, khi tôi thực tâm nhận mình tội lỗi, sám hối, chạy lại xin Chúa cứu.

5.

Chính lúc đó, tôi nhận ra nhan thánh Chúa là Ðấng thương xót, Người xót thương kẻ tội lỗi kêu cầu đến Chúa. Người  xót thương những ai nhận mình tội lỗi. Coi sự mình tội lỗi là một sự thực cần thiết. Như Thánh Gioan tông đồ quả quyết: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.

Còn nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, thì Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công minh sẽ tha tội cho chúng ta, Người sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1, 8-9).

6.

Tôi cảm nhận rất rõ sự Chúa tha tội cho tôi được thực hiện chỉ trong chốc lát. Còn sự Chúa thanh tẩy tôi sạch mọi điều bất chính, thì sẽ thực hiện không phải ngay một lúc, nhưng với thời gian dài, suốt cả cuộc đời, bằng cách Chúa đồng hành với tôi. Thí dụ, khi tôi đau bệnh, Chúa ở bên tôi, Người đồng hành với tôi, Người giúp tôi chịu đau đớn với đức tin và phó thác. Thí dụ, khi tôi bị sỉ nhục, bị ruồng bỏ, bị cô đơn, Chúa ở bên tôi, Người đồng hành với tôi. Người giúp tôi trải qua những thử thách đó, với đức tin, phó thác và tinh thần đền tội.

7.

Bây giờ thì tôi nhận ra rất rõ một sự thật quan trọng về sự Chúa hay thanh tẩy tôi khỏi một điều bất chính đối với Chúa, đó là thanh tẩy thói quen xấu nơi tôi thích theo ý riêng mình, và thích dựa vào những hình thức đạo đức giả, để lừa dối mình là thực thi ý Chúa, đang khi thực sự chỉ là theo ý riêng mình.

8.

Về nguy hiểm đó, có lần Chúa Giêsu đã phán: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi. Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7, 22-23).

Tôi sợ tôi và nhiều người cũng sẽ phải nghe những lời Chúa trên đây, nếu chúng ta tự hào về những việc mà chúng ta coi là đã làm để làm sáng danh Chúa, nhưng trước mặt Chúa đó chỉ là để phô trương chính mình.

 

9.

Có Chúa. Có cõi sau. Có Ðấng thiêng liêng sẵn sàng cứu chúng ta khỏi tội, để chúng ta được sống với Người trên thiên đàng đời đời.

Tôi đã gặp Ðấng thiêng liêng ấy. Khi tôi đến gặp Người, với tâm tình khiêm tốn nhận mình tội lỗi, xin Người xót thương, thì tôi đã được Người làm phép lành và giữ gìn che chở.

 

10.

Hiện giờ Chúa vẫn đồng hành với tôi. Tôi cần nghe Người, và có những lựa chọn theo ý của Người.

 

11.

Tôi đang nghe Chúa nói với tôi. Chúa dạy tôi hãy tôn sùng Ðức Mẹ, hãy coi đó là một lựa chọn, mà Chúa muốn, để đón nhận ơn cứu độ trong tình hình đầy biến động rất nguy hiểm hiện nay và sắp tới.

 

12.

Xin phép nói lên sự thực này là: Ðể tôn sùng Ðức Mẹ, tôi đã thường cầu nguyện với Mẹ bằng kinh: “Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội”.

Nhờ vậy, không những Chúa và Mẹ đã làm phép lành cho tôi, mà còn làm phép lạ cho tôi.

Phép lạ tôi nhận được là ơn bình an.

Phép lạ tôi nhận được là ơn được chữa lành.

Phép lạ tôi nhận được là ơn được sống lại. Xưa Chúa Giêsu, vì thương hai chị em Marta và Mađalêna, đã làm cho ông Ladarô chết 4 ngày được sống lại. Tôi được ơn sống lại không phải một lần, mà là nhiều lần. Sống lại cả phần xác, cả phần hồn. Nhờ Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cùng Chúa cho tôi.

 

13.

Hôm nay, tôi nói lên những ơn lạ đó, để ca tụng ngợi khen Chúa, và cũng để chia sẻ cho mọi người bí quyết sống ơn cứu độ trong tình hình nguy hiểm hiện nay.

 

14.

Một ơn nữa, mà tôi thấy cũng nên nói ra, đó là ơn tôi đã được gặp Ðức Mẹ.

Thực vậy, rất nhiều lần khi tôi đọc kinh: Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, tôi đã được gặp Ðức Mẹ. Gặp được Ðức Mẹ, tôi thực sự cảm nhận được Ðức Mẹ là Ðấng làm cho tôi được sống, được vui, được cậy, như kinh Nữ Vương giới thiệu. Nhất là được gặp Ðức Mẹ, tôi thực sự cảm nhận được Ðức Mẹ là nơi trú ẩn của những kẻ có tội, như kinh cầu Ðức Mẹ đã nhắc bảo.

 

15.

Tình hình hiện nay đang có những chuyển biến đưa tới bất an, Chúa cho chúng ta một con đường cứu độ chắc chắn, đó là Ðức Mẹ. Với Ðức Mẹ, chúng ta hãy đơn sơ, tâm tình, bé nhỏ. Hãy đọc kinh Kính mừng, Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời. Ðức Mẹ sẽ cứu chúng ta trong tình hình khẩn cấp. Ðức Mẹ sẽ ở bên chúng ta trong tình hình nguy khốn.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm