Thứ Năm, 14 Tháng Ba, 2019 14:14

Tôi được Chúa yêu thương

1.

Trước khi rời khỏi cõi đời này để về với Chúa, tôi xin được nói lên một điều về tôi. Một điều đơn giản, một điều căn bản, một điều tóm gọn đời tôi. Ðiều đó là: Tôi được Chúa yêu thương. Ðiều đó tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi cảm thấy cần nói thêm về sự thực đó.

2.

Tôi nhận ra tình Chúa yêu thương tôi nhờ dấu chỉ này: Chúa đã cứu tôi. Chúa cứu tôi, trong công trình cứu chuộc bao quát mà Chúa đã thực hiện chung cho nhân loại. Ngoài ra, Chúa còn cứu tôi một cách riêng tư bằng nhiều cách. Ở đây, tôi chỉ xin được đề cập tới một số lãnh vực mà thôi.

3.

Lãnh vực thứ nhất tôi được Chúa cứu là bệnh nạn.

Thực vậy, tôi được Chúa cứu khỏi nhiều thứ bệnh cả phần xác lẫn phần hồn.

Có những bệnh của tôi, phải nói là rất nặng. Nhưng Chúa đã cứu. Có bệnh được khỏi hoàn toàn. Có bệnh được bớt một phần. Phần còn lại là để đền tội.

4.

Lãnh vực thứ hai tôi được Chúa cứu là những sai lầm.

Thực vậy, tôi đã được Chúa cứu khỏi nhiều thứ sai lầm trầm trọng, sai lầm về Chúa, sai lầm về mình, sai lầm về người khác. Những sai lầm gây hậu quả xấu cho phần rỗi là chuyện có thể xảy ra hằng ngày. Vì thế hằng ngày Chúa cho tôi ơn sám hối.

5.

Lãnh vực thứ ba tôi được Chúa cứu là những trách nhiệm.

Thực vậy, tôi đã được Chúa cứu khỏi nhiều thứ trách nhiệm nặng nề. Bề Trên đã có chương trình trao cho tôi trách nhiệm này nọ, ở nơi này nơi nọ. Nhưng sau đó, chính Bề Trên lại thôi, không sai tôi vào những trách nhiệm đó, vì Chúa thấy tôi quá yếu đuối.

6.

Lãnh vực thứ tư tôi được Chúa cứu là những khủng hoảng.

Thực vậy, tôi đã được Chúa cứu khỏi nhiều thứ khủng hoảng ghê gớm. Khủng hoảng do những đớn đau dồn dập, khủng hoảng do những thất bại chồng chất. Tôi bị vùi dập. Nhưng rồi, Chúa đã cứu tôi.

Khủng hoảng lớn nhất là sự tự mãn, sự trống rỗng và sự vô tâm; ở trong khủng hoảng mà vẫn nhởn nhơ không biết mình ở trong khủng hoảng. Nhưng Chúa cứu tôi.

Sự bận rộn quá lo cho các việc của Chúa mà quên sống thân mật với Chúa, đó cũng là một khủng hoảng lớn hiện nay.

7.

Qua những gì đã xảy ra cho tôi, như vừa kể, tôi tóm gọn kinh nghiệm của tôi vào một câu này:

Tôi nhận ra tình Chúa thương tôi ở sự Chúa cứu tôi. Chúa cứu tôi, nhất là để tôi thuộc về Chúa, đó là dấu chỉ Chúa thương tôi.

8.

Như vậy, tôi nhận ra Chúa thương tôi, tuyệt đối không phải vì Chúa đã nâng tôi lên chức nọ quyền kia, mà chỉ vì Chúa đã cứu tôi.

9.

Nhận định trên đây đang giúp tôi sống những ngày cuối đời của tôi theo hướng mà Ðức Mẹ và thánh Giuse đã đi xưa. Ðó cũng là hướng, mà thánh Phêrô và thánh Phaolô đã đi xưa.

10.

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta rất cần được Chúa cứu khỏi quỷ Satan. Xưa thánh Phêrô đã khuyên: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5, 7).

Quỷ là giống vô hình. Chúng rất đông, rất dữ. Chúng đang như sư tử săn mồi ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ Chúa mới cứu được chúng ta khỏi đàn quỷ dữ đó.

11.

Xin anh chị em cùng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cứu tôi. Chúa cũng đang cứu anh chị em. Ðược cứu, chính là dấu chỉ chắc chắn của tình yêu thương xót Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế giàu lòng thương xót. Người cứu chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, ở khắp nơi.

12.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm