Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2023 08:04

Trở nên như trẻ thơ

 

1.

Mấy ngày nay, Đức Mẹ khẩn thiết khuyên tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18, 3).

2.

Tôi khẩn khoản hỏi Chúa Giêsu: Thế nào là trở nên như trẻ thơ? Và Chúa đã trả lời rằng:

- Đặc tính th nht ca tr thơ là luôn luôn bám cht ly m mình và con cũng hãy làm như vy đối vi Ta.

- Đặc tính th hai ca tr thơ là s đau đớn. Con cũng hãy nói vi Ta là con rt s đau đớn và xin Ta cu con khi mi s đau đớn.

3.

Con không dám xin Chúa cho con bất cứ đau đớn nào.

4.

Con cảm tạ Chúa đã chu bao đau kh để cu con. Con cm t điu đó ch không dám được đau kh như Chúa, bi vì con chđứa tr, yếu đui và đơn sơ.

5.

Trở nên như trẻ nhỏ là việc phải làm mọi lúc, mọi nơi.

Tôi van xin Chúa Thánh Thần giúp tôi trở nên trẻ nhỏ như Chúa đã dạy.

6.

Đặc bit là lúc này, Chúa cho tôi biết tôi đang được Chúa gi v vi Chúa.

7.

Tôi chuẩn bị ra đi trong tinh thần trẻ thơ.

8.

- Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu? Tôi luôn sống trong tâm tình cảm tạ Chúa.

- Tôi cảm tạ Chúa như một trẻ thơ đối với mẹ mình.

- Tôi cảm nhận mình được Chúa thương ấp ủ trong tình thương bao la của Chúa.

- Tôi trở nên như trẻ thơ là tôi trở về với thời thơ ấu thiêng liêng.

- Tôi chỉ bám vào Chúa.

- Tôi chỉ xin được sống theo thánh ý Chúa.

9.

Khi tôi sống như vậy, tôi cảm nhận mình sống gần lại với mọi người.

10.

Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu.

Chúa ơi! Những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời, cuộc đời của người con thơ bé là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường.

Con muốn làm một ngôi sao nhỏ tháng năm mịt mờ ở cuối trời. Con muốn làm một ngôi sao tím nhìn về Chúa như muôn mặt trời.

Giữa cõi trời lộng bay gió chiều Chúa cho con lên đẹp cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa được nhẹ vút lên cao tuyệt vời.

Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa được Người nói muôn câu nhim mu

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm