Sống đạo trong thử thách

Sống đạo trong thử thách “Giàu với nhiều tài sản là một thử thách ngon lành. Những người “được” đi vào thư thách đó thường dễ hân hoan cảm tạ Chúa”

Bị giam cầm

Bị giam cầm “Sự ham muốn tiền của đang là một thảm họa gây bất ổn đau đơn trong nhiều gia đình. Đôi khi người ta coi đó là một thứ quỷ ám hung hãn đang làm cho con người trở nên mù quáng và nô lệ”

Sức mạnh của giải cứu

Sức mạnh của giải cứu “Chúa Giê-su đã thắng ma quỷ, giải cứu con người bằng một khí cụ khác gươm giáo. Khí cụ đó là cây thánh giá”
Nhân dịp lễ Đức Tổng lãnh thiên thần Micae (29.9), cũng là Bổn mạng Đức cha cố Nguyễn Khắc Ngữ, vị cha già trăm tuổi của giáo phận Long Xuyên, tôi xin chia sẻ đôi chút suy niệm của tôi về sức mạnh giải cứu lịch sử.

Hành hương Lộ Đức tại nhà

Hành hương Lộ Đức tại nhà Năm nay là kỷ niệm sự kiện Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức được 150 năm (1858 – 2008).
Tại chính Lộ Đức bên Pháp đang diễn ra nhiều sinh hoạt đạo đức. Có sinh hoạt được thực hiện mọi ngày, suốt năm. Có sinh hoạt được tổ chức khác thường vào một số thời điểm được lựa chọn rải rác trong năm.

Đức Mẹ sầu bi

Đức Mẹ sầu bi Trong tháng 9 có lễ kính Đức Mẹ sầu bi (15.9). Dịp này Hội Thánh nhắc cho chúng ta nhớ vai trò của đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, để chúng ta cũng hiểu vai trò của đau khổ trong cuộc đời chúng ta.

Suy nghĩ về thời sự

Suy nghĩ về thời sự “Sự ác sẽ bị đẩy lùi và loại trừ nhớ sức mạnh thực của sự thiện. Sức mạnh thực đó bắt nguồn từ chúa Giê-su hiền lành, khiêm nhường giàu lòng thương xót, chịu hy sinh vì phần rỗi các linh hồn”

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nhớ về đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Dịp Quốc Khánh, tôi nghĩ tới những gì tôi đã lãnh nhận và những gì tôi đã cho đi. Tôi thấy tôi đã cho đi quá ít, nhưng đã lãnh nhận rất nhiều.
Đối với tôi, những lãnh nhận, mà tôi phải biết ơn nhiều nhất, sẽ là những lãnh nhận về mặt tinh thần và mặt đạo đức.

Thánh Augutinh giảng dạy

Thánh Augutinh giảng dạy Một câu Ngài nói đã thành châm ngôn : Hãy yêu thương, rồi hãy làm sự con muốn. Nếu con thinh lặng, thì hãy thinh lặng vì yêu thương. Nếu con nói, thì hãy nói vì yêu thương. Nếu con sửa lỗi, thì hãy sửa lỗi vì yêu thương. Nếu con tha thứ, thì hãy tha thứ vì yêu thương. Ở đáy lòng con hãy có rễ bác ái. Từ rễ bác ái sẽ mọc lên mọi việc làm.