Thứ Năm, 09 Tháng Bảy, 2015 22:12

Lòng người và ý trời

Trong tiếng Ấn, Swami là cách xưng hô rất tôn kính dành cho bậc tu hành; người Hoa dịch là Đại Sư. Còn Sri tương tự như chữ Đức của người Việt.

Đại Sư (Swami) Vivekananda sinh ngày 12-01-1863, quy thiên ngày 04-7-1902. Ngài là môn đồ lừng lẫy của Đức (Sri) Ramakrishna (1836-1886), một vị Thánh trong đạo Bà La Môn (Ấn Giáo).

Đại Sư Vivekananda 

Đại Sư Vivekananda có công lớn giúp phương Tây hiểu biết triết giáo Ấn Độ và pháp môn Yoga. Ngài cũng rất có công nêu cao tinh thần liên tôn, là tiếng nói đủ thẩm quyền, đầy uy tín của Ấn giáo tại Đại hội Tôn giáo Thế giới (Parliament of the World’s Religions) ở thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) năm 1893. Đại Sư có hàng trăm buổi giảng đạo tại Mỹ, Anh, và châu Âu. Ngày sinh của Đại Sư trở thành Ngày Thanh Niên Quốc Gia (National Youth Day) của Ấn Độ.

Xưa kia, trong lá thư thứ nhất gởi tới các tín hữu Công giáo ở thành Côrintô (Corinth) nước Hy Lạp, Thánh Phaolô viết:

“Anh em há chẳng biết rằng thân xác anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (3:16)

Vào thời đại chúng ta, Đại Sư Vivekananda bày tỏ:

“Cái khoảnh khắc tôi nhận ra Trời đang ngự trong ngôi đền là thân xác mỗi người, cái khoảnh khắc tôi đứng yên tôn kính trước mỗi con người và thấy Trời ở trong họ, thì khoảnh khắc đó tôi thoát khỏi trói trăn câu thúc, mọi ràng buộc hệ lụy đều tan biến, và tôi tự do tự tại.” (1 ) 

Những tư tưởng cao siêu như thế của Đại Sư thường hay được nhắc tới. Điều tuyệt vời là ngôn ngữ giảng đạo của ngài lúc nào cũng suôn sẻ và đơn giản. Ngài chủ trương rằng dù nói hay viết thì hãy giúp cho người nghe, người đọc dễ hiểu chớ đừng phô trương kiến thức của người nói, người viết.

Liên quan tới những trích dẫn về Đại Sư, lâu nay rất nhiều người yêu thích và truyền tụng một bài thơ gồm mười bốn câu ý tứ thâm trầm với lời lẽ giản dị như sau:

When I asked God for strength

He gave me difficult situations to face

When I asked God for brain and brawn

He gave me puzzles in life to solve

When I asked God for happiness

He showed me some unhappy people

When I asked God for wealth

He showed me how to work hard

When I asked God for favours

He showed me opportunities to work hard

When I asked God for peace

He showed me how to help others

God gave me nothing I wanted

He gave me everything I needed.

Một số người cho rằng đây là thơ Đại Sư Vivekananda. Nhưng một số khác phản bác, vì tìm trong Complete Works of Swami Vivekananda (Vivekananda Đại Sư Toàn Tập) họ không thấy những câu ấy. Thế nên nhiều người đành bỏ trống tên tác giả mỗi khi dẫn lại bài thơ không có nhan đề.

Tôi chuyển ngữ như sau:

Khi con xin được ban sức mạnh

Trời lại cho những cảnh cơ cầu

Con xin trí tuệ rộng sâu

Trời cho rối rắm điên đầu giải phân

Khi con xin hạnh toàn phúc đủ

Trời khiến con gặp kẻ ngặt nghèo

Con xin của cải sang giàu

Trời cho con biết cần lao nhọc nhằn

Khi con xin hồng ân nhuần gội

Trời lại cho cơ hội siêng năng

Con xin yên ổn an bằng

Trời cho con giúp khó khăn nhiều người

Điều con muốn thì Trời chẳng khứng

Trời lại cho chỉ những thứ cần

Lòng con thấp thỏi phàm trần

Ý Trời huyền nhiệm con lần sao ra!

Đọc bài thơ này, tôi nhớ có người nói: Nhiều khi chúng ta vô tình từ khước món quà của Trời ban cho vì nó không được gói lại và gởi theo ý chúng ta cầu xin.

Lòng người thường khác ý Trời. Bởi vậy, Đức Giêsu dạy chúng ta một cách cầu xin khôn ngoan, minh triết:

“Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” (Maccô 26:39)

Phú Nhuận, 07-5-2014

Dũ Lan Lê Anh Dũng

 (1) The moment I have realized God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him - that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes, and I am free.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm