Góc Nhà
Vớ vẩn đầu Xuân

Vớ vẩn đầu Xuân

Học Cung dung nạp cả ngàn hiền sĩ trong thiên hạ, gồm các học phái thuộc Bách Gia Chư Tử, như Âm Dương Gia, Binh Gia, Danh Gia, Đạo Gia, Nho Gia, Nông Gia, Pháp Gia… Bất kể thuộc môn phái nào, quan điểm tư tưởng và khuynh hướng chính trị ra sao

Chuyện Voi và Ruồi

Chuyện Voi và Ruồi Người xưa đã nhận ra chướng ngại đó trong tâm chúng ta, nên bảo rằng tâm viên ý mã. Con khỉ hay con vượn tánh tình hiếu động, luôn luôn nhảy nhót chuyền leo, nghịch ngợm. Tâm chúng ta cũng lăng xăng hệt như thế

Xây nhà thánh

Xây nhà thánh Rất nhiều người không có Thánh Kinh trong gia đình, thì không xấu hổ; nhưng nếu nhà thờ không có tháp chuông thì không chịu nổi...

Một tấm lòng

Một tấm lòng Tôi chưa kịp phúc đáp thư ông thì mấy hôm nay đường cáp quang bị đứt, e-mail chập chờn; như thế cũng có lý do để tôi trì hoãn, bởi lẽ tôi đang muốn tìm cách trả lời câu hỏi của ông sao cho thích hợp.