Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Hai, 2017 15:07

Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mừng lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, điều quan trọng trước tiên là xác tín Ðức Trinh Nữ Maria được giữ gìn khỏi mọi tì ố Nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do tình thương và ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng cứu độ loài người.

Giáo lý này dựa trên nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền. Tín điều trên được Ðức Thánh Cha Piô IX long trọng công khai tuyên bố qua thông điệp: “Ineffabilis Deus” vào ngày 8.12.1854.

Sách Sáng Thế nói lên sự thù địch giữa Ðức Maria với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà” (St 3, 15). Vào ngày truyền tin, thiên thần Gabriel đã chứng thực khi nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28). Chính lời chào của sứ thần Gabriel đã cho chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria đã được vô tội ngay trong cung lòng bà thánh Anna. Ðiều này cũng được bà Elisabeth xác định lại nhân dịp Ðức Maria viếng thăm “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1, 42).

Vào thời Trung cổ, việc cho rằng Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội là trọng tâm của mọi cuộc tranh luận thần học. Các cuộc tranh luận đã được khép lại qua lời tuyên tín của Ðức Piô IX năm 1854 rằng: “Do uy quyền của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và của riêng ta, ta xác nhận, tuyên ngôn và định tín rằng: Rất Thánh Trinh nữ Maria từ phút đầu thai đã được gìn giữ Vô nhiễm khỏi mọi vết nhơ nguyên tội, do đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu chuộc nhân thế. Tín lý này đã được Thiên Chúa mạc khải. Do vậy, tất cả mọi tín hữu phải tin kiên vững”.

Sau bốn năm, năm 1858, Ðức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Ðức nước Pháp. Mẹ xưng mình “Ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” để xác nhận điều tuyên tín của Ðức Piô IX.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm