Hạnh các Thánh
Thánh FidelisSigmaringen,linh mục tử đạo

Thánh FidelisSigmaringen,linh mục tử đạo

Thánh Fidelis Sigmaringen, linh mục dòng Phanxicô, là chứng nhân đức tin, bị ám hại ngày 24.4.1622 tại Seewis Graubunden, trong lúc đang nỗ lực hòa giải giữa những người Tin Lành và Công giáo. Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XIV đã tuyên thánh ngài vào ngày 29.6.1746.

ThánhPhanxicô Paola, ẩn tu

ThánhPhanxicô Paola, ẩn tu Thánh Phanxicô Paola là Ðấng sáng lập dòng Anh em rất hèn mọn (Dòng Minim).

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria

Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria Thánh Giuse là bạn trăm năm của Ðức trinh nữ Maria và là cha nuôi của Ðức Giêsu. Ngài xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít (Mt 1,1-16), là thợ mộc lành nghề, sống ở Nazareth, đã đính hôn với Maria (Mt 1,18; Lc 1,27).

Thánh Perpêtua và Phêlixita,tử đạo

Thánh Perpêtua và Phêlixita,tử đạo Thánh Perpêtua và Phêlixita sống vào thế kỷ thứ ba. Ðây là thời gian các Kitô hữu bị bách hại khốc liệt bởi hoàng đế Septimus Severus.

Bảy thánh lập dòng tôi tớ đức mẹ

Bảy thánh lập dòng tôi tớ đức mẹ Dòng Tôi tớ Ðức Mẹ do 7 vị đồng sáng lập, đó là Bonfilius Menaldi, Benedicto Antella, Gierado Sestegui, Bartholomeo Amidei, Gioan Manetti, Ricover Lippi, Alexis Falconieri.

Thánh Angêla Mêrici

Thánh Angêla Mêrici Angêla Mêrici là đấng sáng lập dòng Thánh Ursula, sinh ngày 21.3.1474 tại Desenzana bên hồ Garda, nước Ý.

Thánh Sebastian

Thánh Sebastian Thánh Sebastian chào đời tại Narbonne, nước Pháp, sinh sống và được giáo dục tại Milan, Roma.

Thánh Giám mục Hilariô, tiến sĩ hội thánh

Thánh Giám mục Hilariô, tiến sĩ hội thánh Thánh Hilariô sinh năm 315 tại Poitiers, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc.

Thánh Phêrô Canisiô, linh mục tiến sĩ

Thánh Phêrô Canisiô, linh mục tiến sĩ Thánh Phêrô Canisiô sinh tại Hà Lan, thành phố Nijmegen, năm 1521. Ngài rất thành công và nổi tiếng, nhưng luôn sống khiêm tốn và vâng phục.