Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một, 2017 14:50

Lễ các đẳng linh hồn

2/11

Việc tưởng nhớ các tín hữu qua đời đã có từ thế kỷ IX, và là sự tiếp nối truyền thống của các tu viện dành một ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã khuất, một truyền thống đã có từ thế kỷ VII. Tuy nhiên phải đến thời thánh Oditon, đan viện phụ Cluny (khoảng năm 879 - 942), lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời mới được ấn định vào ngày 2.11. Thánh Augustin từng ca ngợi tập tục cầu nguyện cho người đã qua đời, kể cả không phải ngày giỗ của họ, để không một ai bị quên lãng. Mặt khác, trong các thánh lễ hằng ngày, Giáo hội đều tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời.

Nguồn gốc nói về sự hiện hữu của luyện tội được ghi trong sách Macabê quyển thứ hai. Giuda Macabê vào đền thờ Giêrusalem để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho những người đã qua đời mà còn đeo bên mình những bùa chú của tà thần. Họ không thể vào thiên đàng bởi vì họ chết trong tội lỗi; mà họ không xuống hỏa ngục bởi vì họ đã chiến đấu một cuộc chiến thiêng liêng vì danh Thiên Chúa Giavê. Chính vì thế họ đi vào một nơi để thanh luyện, nơi đó được gọi là nơi luyện tội. Như Thánh Kinh đã chép: “Anh đã làm những việc để đền tội cho những người đã khuất, điều đó có thể giải thoát họ khỏi tội lỗi” (Mcb 12, 46).

Do đó, ngày lễ cầu nguyện cho người đã khuất là một sự hiệp thông của Giáo hội lữ hành với Giáo hội đau khổ gồm các đẳng linh hồn đang được thanh luyện nơi luyện tội. Sự đau khổ nơi luyện tội bao gồm sự đau khổ do ước mong về bên Chúa mà còn bị trì hoãn chưa được diện kiến tôn nhan Chúa. Thiên đàng và hỏa ngục thì đời đời, trong khi đó luyện ngục thì sẽ kết thúc vào ngày phán xét. Chúng ta có thể giúp các linh hồn nơi luyện ngục đền tội của họ bằng việc bố thí, cầu nguyện và tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho họ.

Lòng thương nhớ những người đã qua đời phải dẫn đưa chúng ta đến những việc làm cụ thể để tỏ lòng quan tâm và cũng để tỏ lòng bác ái đối với những người đã khuất. Thánh Têrêsa thành Avila đã nói: “Không có việc bác ái nào lớn hơn việc bác ái dành cho những người đã chết”.

Nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, những kẻ đã an giấc trong Ðức Kitô, cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta, những người đang sống rằng hễ những ai tin vào Ðức Kitô, những ai trung thành với Ngài thì Ngài sẽ không bỏ rơi bao giờ.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm