Thứ Năm, 24 Tháng Mười, 2019 16:49

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục

Thánh Antôn Maria Claret là đấng sáng lập hội dòng thừa sai Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ. Ngài sinh tại Sallent, Tây Ban Nha vào ngày 23.12.1807. Sau khi sau khi chịu chức linh mục ngày 13.6.1835 vào ngày lễ thánh Anton Padua, ngài đi giảng tĩnh tâm khắp nước Tây Ban Nha. Năm 1849, ngài thành lập hội dòng thừa sai Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ, cũng gọi là dòng Claret. Việc tông đồ chính của dòng là truyền giáo ở nước ngoài. Năm sau, ngài được chọn làm Giám mục giáo phận Santiago, Cuba. Nhận thấy giáo phận phải dấn thân nhiều hơn, ngài lập tức phát động công cuộc đổi mới giáo phận. Ngài canh tân các chủng viện, quan tâm đào tạo hàng giáo sĩ, tu sĩ về tín lý và kỷ luật. Ngài cũng nhiệt thành với công tác xã hội như giáo dục giới trẻ, nhất là giới thanh nữ. Ðể mở rộng tầm hoạt động tông đồ, ngài đã thành lập thêm dòng Chị em giáo viên Ðức Mẹ Vô Nhiễm.

Năm 1856, ngài được Ðức Giáo Hoàng kêu gọi trở về Tây Ban Nha làm tuyên úy cho nữ hoàng Isabel II. Ngài cũng bắt đầu việc tông đồ bằng phương tiện in ấn để quảng bá Tin Mừng. Nhà sách Leberia Religiosa của ngài đã trở thành trung tâm truyền bá Tin mừng cho cả nước.

Thánh nhân sống những năm tháng cuối đời của mình trong dòng khổ tu tại Pháp và qua đời ngày 24.10.1870. Ðức Thánh Cha Piô XI tôn vinh ngài lên bậc chân phước ngày 24.2.1934 và Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã nâng ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 7.5.1950.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm